مخالفت سازمان ليگ آلمان با راه اندازي شكل جديد ليگ قهرمانان

تهران- ايرنا- سازمان ليگ فوتبال آلمان (DFL) پيشنهاد يوفا مبني بر راه اندازي تورنمنتي مستقل از ليگ قهرمانان را رد كرد و به صف مخالفان فراوان اين پيشنهاد ملحق شد.

خبرگزاري رويترز روز چهارشنبه نوشت: دي اف ال كه كنترل و مسئوليت برگزاري 2 ليگ فوتبال آلمان را بر عهده دارد و با نام هاي بوندسليگا و بوندسليگا 2 شناخته مي شود؛ با انتشار بيانيه اي اعلام كرد كه چنين تورنمنتي «عواقب غير قابل قبولي» براي فوتبال ملي در سراسر اروپا به همراه خواهد داشت.
اتحاديه فوتبال اروپا (يوفا) با همكاري اتحاديه باشگاه هاي اروپا (ECA) كه باشگاه هاي مطرح تمام اروپا را به عنوان عضو در اختيار دارد، در صدد است تا پس از اتمام تقويم فوتبال بين المللي در سال 2024، رقابت هاي باشگاهي اروپا را دوباره طراحي كند.
براساس گزارش هايي كه از جلسه برگزار شده مابين يوفا و نمايندگان ليگ هاي اروپايي منتشر شده است، يوفا پيشنهادهايي را روي ميز مذاكره قرار داده كه تغييرات بنيادي را در بر دارد.
تعدادي از نمايندگان ليگ هاي اروپايي حاضر در جلسه گفته اند كه پيشنهاد مذكور شامل ليگ قهرماناني با سه دسته است و سقوط و صعود به هر دسته را نيز شامل مي شود.
ليگ دسته يك كه مشابه ليگ قهرمانان است، با حضور 32 تيم برگزار شده و 24 تيم اول جايگاه خود را براي حضور در فصل بعد رقابت ها تثبيت مي كنند؛ تغييري كه به سنت معمول و ديرينه مبني بر راهيابي به رقابت هاي اروپايي از طريق ليگ هاي داخلي كشورها، پايان مي دهد.
براين اساس تنها چهار جايگاه براي تيم هاي قهرمان 54 ليگ داخلي كشورهاي اروپايي باقي خواهد ماند.
«كريستين سيفرت» مدير اجرايي سازمان ليگ آلمان تاكيد كرد: پيشنهاد مطرح شده تبعات غيرقابل قبولي را براي ليگ هاي داخلي اروپا به همراه خواهد داشت و از اين رو نبايد به اين شكل اجرا شود؛ نبايد اجازه دهيم كه جذابيت ليگ هاي سنتي كشورها كه ميليون ها بيننده در سرتاسر اروپا دارد، آسيب ببيند.
اين نهاد آلماني از «الكساندر چفرين» رئيس يوفا خواست تا با «دورانديشي روال جاري را مديريت و تعديل كند.»
ورزشي**3991**9129