كاداستر 170 هزار هكتار زمين زراعي حوضه درياچه اروميه تهيه شد

اروميه- ايرنا- مدير آب و خاك و امور فني و مهندسي سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان غربي گفت: نقشه كاداستر 170 هزار هكتار زمين زراعي زير حوضه درياچه اروميه در استان در راستاي مصوبات ستاد احيا در بخش كشاورزي از سال 93 تاكنون تهيه شده است.

به گزارش ايرنا علي اصغرزاده روز چهارشنبه در جلسه هماهنگي بررسي آخرين وضعيت اجراي نقشه كاداستر اراضي كشاورزي حوضه آبريز درياچه اروميه افزود: طرح كاداستر اراضي كشاورزي هم اكنون در سطح 245 هزار هكتار از اراضي كشاورزي 9 شهرستان آذربايجان غربي واقع در حوضه آبريز درياچه اروميه در حال اجراست.
وي بيان كرد: تهيه نقشه كاداستر اراضي كشاورزي زير حوضه آبريز درياچه اروميه، مطالعه و اجراي سيستم هاي آبياري باراني و قطره اي، مطالعه و اجراي انتقال آب با لوله، مطالعه و اجراي احداث شبكه‌هاي فرعي آبياري و زهكشي ازمهم ‌ترين اقدامات در دست اجراي سازمان جهاد كشاورزي استان در راستاي كنترل و كاهش مصرف آب در بخش كشاورزي و رها سازي آب مازاد بر مصرف به درياچه اروميه است.
درادامه اين جلسه مشاورين اجراي طرح، گزارشي از روند اجراي طرح و آخرين وضعيت پيشرفت پروژه را براي حاضرين در جلسه تشريح كردند.
به گزارش ايرنا تهيه و اجراي نقشه كاداستر اراضي منجر به يكپارچه سازي، سرمايه گذاري مفيد، ايجاد بانك اطلاعات كشاورزي و اراضي باغي شامل (ميزان سطح، موقعيت، پراكندگي، نوع مالكيت و منابع آب اراضي) و كمك به كنترل و كاهش مصرف آب بخش كشاورزي در حوضه آبريز درياچه اروميه مي شود.
اين استان داراي 700 تا يك ميليون هكتار اراضي كشاورزي است كه بر اساس گفته برخي مسئولان استاني 90 درصد منابع آبي استان در بخش كشاورزي مصرف مي شود.
برخي از كارشناسان توسعه كشاورزي را از دلايل خشكي و كم آبي درياچه اروميه مي دانند.
از برنامه هاي 27 گانه احياي درياچه اروميه تعداد سه برنامه شامل كنترل و كاهش مصرف آب در بخش كشاورزي، تهيه نقشه كاداستر اراضي حوضه آبريز درياچه اروميه و تدوين و پياده سازي برنامه جامع آموزشي، اطلاع رساني آگاه سازي و جلب مشاركت عمومي و جوامع محلي در راستاي تعيين پيامدهاي وضعيت موجود درياچه اروميه به سازمان جهاد كشاورزي محول شده بود.
در كنار اين راهكارها، اصلاح الگوي كشت نيز در دستور كار سازمان قرار دارد.
7125/7129

سرخط اخبار استان‌ها