2 هزار تن خرماي بوشهر و بم در بازارتهران عرضه مي شود

بوشهر- ايرنا- معاون نظارت بر كالاهاي مصرفي سازمان حمايت ازتوليد كنندگان و مصرف‌كنندگان گفت: با هدف كنترل قيمت ها 2 هزار تن خرماي مرغوب از محصولات استان بوشهر و شهرستان بم استان كرمان در بازار تهران عرضه مي شود.

به گزارش ايرنا، سيد داوود موسوي روز چهارشنبه در نشست ستاد تنظيم بازار استان بوشهر افزود: سهم هر كدام از استان هاي ياد شده يكهزار تن است كه تاكنون بخش اندكي از خرماي بم در بازار تهران عرضه شده است.
وي بيان كرد: ميانگين قيمت خرما در كشور هر كيلو 80 هزار ريال است كه اين رقم در استان تهران بصورت نامتعارفي به 280 هزار تا 340 هزار ريال افزايش يافته و با تدابير پيش بيني شده اكنون به حدود 250 هزار ريال رسيده است.
موسوي ادامه داد: با توجه به تزريق 2 هزار تن خرما به بازار مصرف پايتخت پيش بيني شده قيمت اين محصول بزودي متعادل شود.
وي در بخش ديگري از سخنان خود اظهارداشت: قيمت شكر در بازار كنترل شده به گونه اي كه براي خانوارها و صنوف به ترتيب با قيمت هركيلو 30 و 34 هزار ريال عرضه مي شود.
موسوي افزود: براي واردات برنج نيز محدوديتي وجود ندارد كه اين مهم سبب كاهش و كنترل قيمت برنج در بازار مصرف دركشور شده است.
رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان بوشهر گفت: از مجموع 157 هزار تن خرماي توليدي استان بوشهر 60 درصد بصورت خرما، 30 درصد رطبي و ما بقي بصورت خارك برداشت مي شود.
محمد تقي منوچهري افزود: از اين ميزان سالانه بين 25 تا 30 هزار تن به كشورهايي مختلفي همچون روسيه، پاكستان و تركمنستان صادر مي شود.
وي يادآور شد: در استان بوشهر احتكار محصول خرما وجود ندارد و در صورت وجود خرما در انبارهاي استان نيز اين محصول براي واحدهاي بسته بندي و فرآوري مورد استفاده قرار مي گيرد.
منوچهري اظهارداشت: براساس آخرين موجودي پنج هزار و 00 تن خرما در استان بوشهر وجود داشته كه از اين ميزان سه هزار و800 تن براي واحدهاي صنعتي بزرگ و مابقي آن نيز براي واحدهاي كوچك بوده است.
وي يادآور شد: قيمت كف محصول خرما در بازار استان بوشهر براي كبكاب به عنوان گونه غالب اكنون بين 150 تا 180 ريال است.
6043/7212