عون:ترسيم خطوط مرزي جنوب لبنان ثبات در منطقه را تقويت مي كند

بيروت - ايرنا - 'ميشل عون' رييس جمهوري لبنان تاكيد كرد، ترسيم خطوط مرزي در جنوب اين كشور ثبات در اين منطقه را تقويت مي كند.

به گزارش خبرگزاري ملي لبنان (NNA)، وي كه روز چهارشنبه در ديدار با 'ديويد ساترفيلد' معاون وزير خارجه آمريكا در بيروت سخن مي گفت ، تصريح كرد: لبنان حافظ تماميت ارضي خود است.
عون در اين ديدار از آمريكا خواست تا در ترسيم خطوط مرزي مشاركت داشته و به حق لبنان در بهره برداري از نفت و گاز احترام بگذارد.
رييس جمهوري لبنان و معاون وزير خارجه آمريكا همچنين درخصوص ساز و كار پيشنهادي لبنان براي ترسيم خطوط مرزي كه هفته گذشته به سفير واشنگتن در بيروت تحويل داده شده بود به بحث و گفت وگو پرداختند.
همچنين مقرر شد تا گفت وگوهاي مشورتي درخصوص طرح پيشنهادي لبنان ميان واشنگتن و بيروت ادامه داشته باشد.
'نبيه بري' رييس پارلمان لبنان هم با معاون وزير خارجه امريكا در امور خاورميانه ديدار كرد و دو طرف آخرين تحولات منطقه و لبنان را مورد بحث و بررسي قرار دادند.
تعدادي از نمايندگان پارلمان لبنان فضاي گفت وگو ميان بري و ساترفيلد را مثبت و صريح ارزيابي و خاطرنشان كردند كه اين ديدار بر روي قضيه ترسيم خطوط مرزي ميان لبنان و اسرائيل متمركز بود.
اين نمايندگان تاكيد كردند كه موضع لبنان در اين خصوص يكسان بوده و ما از حقوق خود در ترسيم مرزها و حفظ منابع نفتي دفاع خواهيم كرد.
لبنان با رژيم صهيونيستي در مرزهاي آبي و خشكي خود اختلاف دارد.
اين رژيم برخي مناطق لبنان را در خشكي مانند مرازع شبعا، بلندي هاي كفرشوبا و روستاي غجر همچنان در اشغال دارد.
در ارتباط با مرزهاي دريايي نيز با توجه به وجود نفت و گاز در برخي مرزهاي دريايي لبنان رژيم صهيونيستي به دنبال سهم خواهي از اين مناطق به منظور بهره برداري از منابع آن است.
لبنان معتقد است اسراييل سهمي در اين ارتباط ندارد و به دنبال ناديده گرفتن حقوق لبنان است.
جانبداري هاي امريكا از اسراييل و مخالفت هاي لبنان تاكنون مانع از رسيدن لبنان به حقوق خود شده است.
شبك**خاورم*9469*1436**1392