مبارزه مقتدا صدر با فساد در عراق به حلقه های نزدیك او رسید

بغداد – ایرنا – مبارزه با فساد كه «مقتدا صدر» رهبر جریان صدر سه سالی است كه رویكرد سیاسی خود را بر آن بنا نهاده، از نیمه دیشب سه شنبه به حلقه های نزدیك به وی رسید و پیش بینی شكاف و جدایی تازه در صفوف این جریان سیاسی عراق را می دهد.

درگیری رسانه ای دو تن از معاونین مقتدا صدر بر سر فساد اقتصادی و دارایی های نامشروع كه تاكنون در پس پرده و به دور از چشم رسانه ها جریان داشت، از دو روز قبل به سطح رسانه ها در شبكه های اجتماعی كشیده شد و از نیمه دیشب باعث تنش جدی در داخل این جریان بزرگ سیاسی عراقی شد.
تعدادی از طرفداران مقتدا صدر در واكنش به فساد بخشی از بدنه رهبری جریان صدر با تجمع در برابر مسجد الحنانه (منزل مقتدا صدر) و منازل شخصی افراد متهم به فساد در نجف اشرف و بغداد، از مقتدا صدر خواستند كه آنها را از بدنه رهبری جریان كنار بگذارد.
«كاظم العیساوی» و «صالح محمد العراقی» دو تن از معاونین و مشاورین نزدیك مقتدا صدر هستند كه از دو روز قبل صالح العراقی، العیساوی را به فساد و تملك دارایی های نامشروع متهم كردند.
كاظم العیساوی معروف به «ابو دعاء» معاون سابق و جهادی مقتدا صدر است و از صالح محمد العراقی به عنوان شخصیت ناشناس و مرموز و پشت پرده ای كه به ظاهر مورد اطمینان كامل مقتدا صدر است یاد می شود.
گفته می شود كه بحران به حدی رسیده كه طرفداران مقتدا صدر حالا نگران جان و تعرض به شخص مقتدا صدر هستند.
سر منشأ اختلافات اطلاعیه های اخیر صالح محمد العراقی و درخواست اش از العیساوی برای ترك فعالیت های تجاری مشكوك یا خروج از جریان صدر است.
در اطلاعیه صالح العراقی كه دو روز قبل صادر و شب گذشته هم مهلت سه روزه ای به العیساوی داده شده، از العیساوی خواسته است كه تكلیف خود را روشن كند و در مقابل معاون جهادی سابق صدر هم در اطلاعیه ای شدید اللحن واكنش نشان داده و صالح العراقی را ناشایست، فاسد و نادان توصیف كرده و او را از تبعات اتهام زنی هایش بر حذر داشته است.
ابو دعاء (العیساوی) كه بخش مهمی از نیروهای سرایا السلام را حتي بعد از خروجش از فرماندهی سرایا السلام (شاخه نظامی جریان صدر) در سال 2018 همچنان هدایت می كند در تلاش است تا به نوعی به اتهامات صالح محمد العراقی پاسخ بدهد.
از جمله اتهامات صالح العراقی به العیساوی خرید یك فروشگاه بزرگ به نام «مول الماسه» در بغداد از محل دارایی های نامشروع است.
صالح العراقی همچنین یكی دیگر از شخصیت های برجسته در بدنه رهبری جریان صدر به نام «عون النبی» را به همین شیوه به كسب دارایی های نامشروع با سوء استفاده نام این جریان سیاسی، متهم كرده است.
به دنبال این تبادل اتهامات، جمعی از طرفداران مقتدا صدر به سرعت واكنش نشان داده و بخشی از آنها در برابر مسجد حنانه و عده ای در برابر منزل شخصی عون النبی و یك عده نیز در مقابل مول الماسه در نجف اشرف و بغداد تجمع كرده و خواستار پاكسازی فاسدان از بدنه رهبری جریان صدر شدند.
برخی از هواداران مقتدا صدر حتی روی دیوارهای منزل شخصی عون النبی نوشتند كه منزل متعلق به مقتدا صدر است و باید به ایشان برگردد و علامت ضربدر به نشانه نامشروع بودن دارایی هایی كه این منزل از محل آن خریداری شده، بر روی دیوارهای خانه زدند.
گفته می شود كه مقتدا صدر از طریق نزدیكان خود از هوادارانش كه در برابر مسجد حنانه تجمع كرده و خواهان پاكسازی فاسدها از بدنه رهبری جریان صدر شده اند تقدیر و تشكر كرده است.
در همین راستا صالح العراقی به نشانه خشم مقتدا صدر از آنچه فساد در حلقه های نزدیك اش خوانده می شود، در اطلاعیه ای نوشته است كه مقتدا صدر تهدید كرده است كه اگر این جریان سیاسی از فساد پاكسازی نشود، هوادارانش دیگر چهره او را نخواهند دید زیرا بیش از این، تحمل بدوش كشیدن بار گناهان آنها را در مقابل مرحوم پدر شهید اش (آیت الله محمد محمد صادق الصدر) و بالاتر از آن در برابر خداوند ندارد.
این اولین بار نیست كه جریان صدر بر سر مسائل مختلف در داخل با تنش مواجه می شود كه حاصل این تنش ها نیز همواره جدایی بخشی از بدنه رهبری صدر از این جریان و شكل گیری جریان و احزاب جدید بوده است.
به رغم این كه جریان صدر در طول 16 سال گذشته بارها شاهد جدایی و شكاف سیاسی بوده اما همچنان انسجام سیاسی خود را حفظ كرده و یكی از بزرگترین پایگاه های مردمی را در مقایسه با احزاب دیگر عراقی دارد.
خاورم *10*353*380*