نیلی احمدآبادی: با اقدامات ضربتی نمی توان مسائل را حل كرد

تهران- ایرنا- رئیس دانشگاه تهران با تاكید بر این مسئله كه مدیریت دانشگاه سعی كرد با كمترین هزینه تجمع اخیر را خاتمه بدهد. اظهار كرد: با اقدامات ضربتی نمی توان مسائل را حل كرد ، بررسی اتفاقات روز دوشنبه بدون بررسی جوانب دیگر امر بررسی ناقصی است .

محمود نیلی احمد آبادی روز چهارشنبه بعد از نماز ظهر و عصر، در جمع گروهی از دانشجویان بسیجی در مسجد دانشگاه تهران گفت : تجمع دو روز پیش را نمی توان به صورت مجرد بررسی كرد .
وی درعین حال گفت : مسئولان این دانشگاه موافق قرائت بیانیه معترضین در نشست دو روز پیش در محل دانشكده هنرهای زیبای این دانشگاه نبودند اما در ادامه با گزارشاتی كه به دست آن ها رسید با این امر موافقت كردند. البته این به معنای تایید اقدام معترضین و خواسته آن ها نبود.
گروهی از دانشجویان دانشگاه تهران دو روز پیش با برگزاری تجمعی نسبت به محدودیت های ایجاد شده در پوشش اعتراض كردند .
رئیس دانشگاه تهران با بیان اینكه نوع و موضوع اعتراض از نظر مدیریت این دانشگاه قابل قبول نبوده، گفت: دادن تریبون به معنی تایید اعتراص و حرف دانشحویان نبود بلكه برای مسئولان دانشگاه مدیریت موضوع با حداقل هزینه مسئله و اولویت اول بود.
نیلی افزود: دانشگاه بر اساس برنامه های مصوب و قانون مصوب هیات امنا عمل می كند و همه باید این قوانین را رعایت كنند. دانشگاه محلی برای گفت و گو و طرح مسئله های مختلف است. از این ظرفیت دانشگاه باید برای حل مسائل استفاده كنیم.
وی با بیان اینكه امید مسئولان در حل مشكلات كشور به دانشگاه است، گفت: دانشگاه باید بتواند مسائل داخل خود را با گفت و گو و تعامل حل كند با همفكری این مسائل قابل مدیریت است. بررسی ها نشان می هد كه در این زمینه ها دچار كم كاری شده ایم.
وی در این بخش از سخنان خود تاكید كرد: با توجه به شرایط ویژه كشور تاكید همه مسئولان بر حفظ آرامش در دانشگاه ها است تا بتوانند اهداف اصلی خود كه همان علم آموزی، تحقیق و پژوهش است را جلو ببرند.
نیلی احمد آبادی با بیان این جمله كه نباید به این موضوع كوچك دامن بزنیم تا دستگاه های تبلیغاتی دشمن از آن بتوانند سوء استفاده كنند، افزود: در این شرایط باید طوری رفتار كنیم كه یك موضوع كوچك را بزرگ نكنیم.
مهدی بختیاری مسئول بسیج دانشگاه تهران پیش از سخنان رئیس دانشگاه تهران با انتقاد از برگزاری این تجمع گفت : درحالی كه تجمع غیر قانونی بود اما اجازه قرائت بیانیه داده شد .
دانشجویان بسیجی در سوالاتی نسبت به اجرا نشدن كامل آیین نامه پوشش در دانشگاه ، برخورد نكردن با افرادی كه از نظر آنها هتاك به شمار می آیند ، ساماندهی وضعیت فرهنگی دانشگاه و خوابگاه های دانشجویی انتقاداتی را مطرح كردند
نیلی در پاسخ به نقدها با بیان اینكه تا سه ماه آینده با افراد خاطی در تجمع روز دوشنبه برخورد می شود، گفت: تنها وجود قوانین كافی نیستند باید برای پذیرش قوانین توسط افراد هم اقدام كنیم.
وی افزود: دانشجویان 400 سالن در اختیار دارند كه در طول ترم های تحصیلی برنامه ای سیاسس، اجتماعی و اقتصادی خود را برگزار كنند و به جز افراد معدود با حضور بقیه افراد در این برنامه ها مخالفتی نمی كنیم.
وی با بیان اینكه نباید انتظار داشت مشكلاتی كه بیرون از دانشگاه و در سطح جامعه هم وجود دارد را دانشگاه حل كند اظهار كرد: با اقدامات ضربتی نمی توان مسائل فرهنگی را حل كرد. باید دانشجویان مسلمان و اساتید و دیگر مجموعه ها با هم همفكری كنند تا راهكار های مناسبی پیدا كنیم.
**9487**1601**