50 درصد تخم مرغ توليدي خراسان جنوبي مازاد نياز است

بيرجند - ايرنا - معاون بهبود توليدات دامي جهاد كشاورزي خراسان جنوبي گفت: اكنون 36 واحد پرورش مرغ تخم گذار در استان فعال است كه 50 درصد توليد آنها مازاد بر نياز استان است.

محمود اشرفي گل روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: از ابتداي سال جاري تاكنون 2 هزار و 970 تن تخم مرغ در واحد‌هاي مرغ تخمگذار استان توليد شده است.
وي ادامه داد: از اين ميزان يكهزار و 980 تن تخم مرغ مازاد به ساير استان ها به ويژه سيستان و بلوچستان ارسال شده است.
معاون بهبود توليدات دامي جهاد كشاورزي خراسان جنوبي ارزش تخم مرغ توليد شده در استان را 16 ميليارد و 900 ميليون تومان اعلام كرد و گفت: ظرفيت واحدهاي پرورش مرغ تخمگذار در استان بيش از يك ميليون و 423 هزار قطعه است.
وي با بيان اينكه روزانه 25 تن تخم مرغ در استان توليد مي شود اظهار داشت: حدود 50 درصد اين ميزان در داخل استان مصرف و مابقي به استان هاي مجاور ارسال مي شود.
7557 * 6054