۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۶:۲۴
کد خبر 83315815
۰ نفر
بررسي ميزان عوارض كالا‌هاي مخرب محيط زيست در دولت آغاز شد

تهران- ايرنا- كميسيون اقتصادي هيات دولت بررسي پيش نويس آيين نامه اجرايي ميزان عوارض كالا‌هاي مخرب محيط زيست را آغاز كرد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دفتر هيات دولت، سازمان برنامه و بودجه كشور در اجراي تكليف قانوني، آيين نامه اجرايي بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1398 كل كشور را براي طي تشريفات قانوني به دفتر هيات دولت ارسال كرد.
برهمين اساس، فهرست پيشنهادي كالاهاي مشمول و ميزان عوارض كالاهاي مخرب محيط زيست در اين آيين نامه به شرح جدولي در پايگاه اطلاع رساني دفتر هيات دولت موجود است.
درصورت تصويب اين آيين ‌نامه، توليدكنندگان و وارد كنندگان كالاهاي مشمول اين آيين نامه مكلفند اين وجوه را بر حسب فروش، محاسبه و در پايان دوره مالياتي موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده به حساب تعيين شده واريز كنند.
همچنين توليدكنندگاني كه نسبت به بازيافت كالاهاي مخرب محيط زيست اقدام كنند، در صورتي كه به تاييد سازمان حفاظت محيط زيست رسيده باشد، مشمول عوارض نمي شود.
اين آيين نامه هم اكنون در حال بررسي در كميسيون اقتصاد هيات دولت است.
سيام*3061** 1336