مدل رتبه بندی دانشگاه های سبز ایران در شیراز رونمایی شد

شیراز- ایرنا- نخستین مدل ملی تراز سبز ایران با هدف رتبه بندی و ارزیابی دانشگاه ها از نظر تلاش برای كاهش اثرات مخرب زیست محیطی در دانشگاه شیراز رونمایی شد.

به گزارش ایرنا، مدل تلفیقی-تطبیقی رتبه بندی و ارزیابی دانشگاه های سبز كه با عنوان مدل 'تراز' شناخته می شود، توسط كارگروه تدوین مدل ارزیابی دانشگاه شیراز و با نظارت مدیریت طرح های عمرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بخش در شیراز و با محوریت دانشكده هنر و معماری دانشگاه این شهر تدوین شده است.
مدل ارزیابی موسسات آموزشی كشور با رویكرد مدیریت سبز، مدل تراز سبز نامیده می شود. این مدل با هدف كاهش اثرات مخرب در محیط زیست و ارتقای جایگاه دانشگاه ها در گسترش دید جامعه نسبت به جنبه‌های مختلف مدیریت سبز شكل گرفته است.
بخش‌های اصلی مدل تراز سبز در سه بخش مدیریت محیط زیستی سبز، مدیریت علوم سبز و مدیریت فرهنگی اجتماعی سازمان طرح شده است.
دانشگاه سبز نیز رویكردی است كه در ذیل مفهوم توسعه پایدار مطرح شده و بیانگر مسئولیت خطیر آموزش عالی در این زمینه است. هدف اولیه توسعه دانشگاه سبز كاهش اثرات مخرب محیط زیستی ناشی از مصرف زیاد برق، گاز، آب و سایر منابع است.
پسماند ناشی از این حجم فعالیت به مصرف نیز قابل توجه است كه در صورت عدم مدیریت صحیح باعث آلودگی می‌شود.

** مدل تراز سبز چگونه شكل گرفت
عضو هیات علمی دانشكده هنر و معماری دانشگاه شیراز چهارشنبه در آیین رونمایی از این مدل با تاكید بر این كه 'دانشگاه‌ها وظیفه دارند نسبت به محیط بیرونی و اجتماع حساس باشند' گفت: در شیراز بیش از 500 هزار متر مربع مساحت ساخت و ساز شده وجود دارد كه همین وسعت اهمیت مدیریت سبز و توجه به محیط زیست و نیز رواج سواد سبز را ضروری می‌كند.
كاوه فتاحی افزود: در شورای فضای سبز دانشگاه‌ها كه زیر نظر وزارت علوم تشكیل شد، موضوع تشكیل مدلی جهانی برای ارزیابی عملكرد دانشگاه‌ها در حوزه فضای سبز مطرح شد و براساس آن قرار شد مدلی بومی برای گسترش فضای سبز دانشگاهی و نیز اقدام در راستای حفظ محیط زیست و دستیابی به انرژی‌های پاك طراحی شود.
فتاحی با بیان اینكه طرح دانشگاه شیراز از میان دانشگاه‌های داوطلب در این زمینه مورد تایید وزارت علوم قرار گرفت، افزود: این طرح در اسفند 95 به قراردادی پژوهشی بدل شد كه براساس آن كارگروه تراز سبز در دانشگاه شیراز شكل گرفت.
وی ادامه داد: در این كارگروه استادان، دانش‌آموختگان مقطع تحصیلات تكمیلی و دانشجویان دكتری رشته‌های مختلف از جمله آب، پسماند، محیط‌زیست، انرژی و ترافیك عضویت داشتند كه در نهایت به طراحی مدل ملی تراز سبز ایران انجامید.
عضو هیات علمی دانشگاه شیراز بیان كرد: براساس این مدل، سامانه‌ای در اسفند 97 طراحی شد كه در سایت وزارت علوم قرار گرفت و برمبنای آن همه دانشگاه‌های كشور ملزم شده‌اند تا 30 اردیبهشت‌ماه آن را به صورت خوداظهاری پر كنند و وضعیت محیط زیستی دانشگاه خود را شرح دهند.
فتاحی با تاكید بر اینكه این ارزیابی‌ بر رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و پژوهشكده‌های كشور تاثیرگذار است، گفت: بخشی از اعتبارات دانشگاه‌ها براساس این رتبه بندی به دانشگاه‌ها تعلق خواهد گرفت، این اعتبار در سال گذشته 28 میلیارد تومان برای همه دانشگاه‌ها بوده است و برای سال 99، 84 میلیارد تومان تخمین زده شده است.
وی با بیان اینكه دانشگاه شیراز دو سال متوالی به عنوان دانشگاه سبز كشور شناخته شده است، اعلام كرد: این دانشگاه طی تفاهمی با وزارت آموزش و پرورش در حال تهیه دستور‌العمل برای مدارس سبز كشور است.

** معیارهای دانشگاه سبز
دیگر عضو هیات علمی دانشگاه شیراز نیز در این نشست درباره نحوه عملكرد این طرح گفت: این سامانه داده‌های دانشگاه‌ها را درخصوص مساحت زمین‌های آن‌ها، فضای سبز، مدیریت سبز و استفاده از انرژی‌های پاك دریافت می‌كند و امكان سنجش دانشگاه‌ها را با خود آن‌ها و دیگر دانشگاه‌ها فراهم می‌آورد.
مریم اختیاری بیان كرد: حفظ گونه‌های گیاهی و جانوری، مساحت زمین‌های زیركشت، فعالیت‌های فرهنگی درزمینه محیط زیست، ایجاد ارتباط بین حوزه صنعت و دانشگاه در راستای تشویق به استفاده از انرژی‌های پاك و مسائل اینچنینی در مدل یادشده گنجانده شده است.

** یادآوری اهمیت محیط مناسب برای دانشگاهیان
همچنین رئیس دانشكده هنر و معماری دانشگاه شیراز نیز در این نشست عنوان كرد: مدل ملی تراز، افتخاری برای دانشگاه شیراز به شمار می‌رود و امروز باید در همه دانشگاه‌های كشور عملیاتی شود.
محمدرضا بذرگر خاطرنشان كرد: همه دانشگاه‌ها موظف هستند براساس این مدل به موضوع فضاهای سبز پایدار، موضوع زندگی بهتر برای دانشجویان و استادان در محیط‌های دانشگاهی و ایجاد آرامش و نشاط برای آنان رسیدگی كنند.
سهند لطفی، معاون پژوهشی دانشكده هنر و معماری دانشگاه شیراز نیز در این نشست با بیان اینكه ارزشمندی این طرح به عنوان یك پژوهش و رقابت دانشگاهی در زمینه به كرسی نشاندن اصل توسعه پایدار در نظام برنامه‌ریزی ایران است، گفت:ابلاغ این مدل ثابت كرد توسعه در ایران باید مسئولانه و باتوجه به ابعاد گوناگون صورت گیرد كه نویدبخش تاثیر فعالیت مستمر علمی است.
7375/ 2027