دانش آموزان مرند رتبه اول مسابقات قران را كسب كردند

تبریز- ایرنا- معاون مدیر كل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی از كسب رتبه اول شهرستان مرند در مسابقات قرآن، عترت و نماز این استان خبر داد.

اباذر كاظمی روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران، اعلام كرد: شهرستان مرند برای پنجمین بار با كسب 52 مقام در رشته‌های مختلف با اقتدار بر سكوی اول مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش آموزان استان آذربایجان شرقی ایستاد.
وی افزود: دانش آموزان پسر شهرستان مرند در رشته‌های حفظ ویژه 5 جزء در دوره اول و دوره دوم متوسطه، ترتیل دوره دوم متوسطه، مفاهیم قرآن پایه‌های هفتم، هشتم، دهم و یازدهم، نهج البلاغه پایه‌های هفتم، هشتم، نهم، دهم و دوازدهم، صحیفه سجادیه پایه‌های دهم و یازدهم و همچنین رشته همخوانی رتبه اول را كسب كردند.
رئیس آموزش و پرورش شهرستان مرند ادامه داد: همچنین مقام دوم حفظ عمومی قرآن، ترتیل دوره اول متوسطه، مفاهیم قرآن پایه‌های دوازدهم و نهم، نهج البلاغه پایه یازدهم، صحیفه سجادیه پایه هشتم، حفظ ویژه 10 جز و حفظ كل نیز به دانش آموزان پسر مرندی رسید.
كاظمی در ادامه با اشاره به مقام‌های دختران دانش آموزان مرند در این دوره از مسابقات اظهار داشت: رتبه اول قرائت قرآن، رتبه اول حفظ عمومی قرآن، رتبه اول حفظ ویژه 10 جز دوره اول و دوره دوم، رتبه دوم حفظ كل دوره اول هم به دانش آموزان دختر شهرستان مرند تعلق پیدا كرد.
وی گفت: دانش آموزان دختر مرند، رتبه اول و دوم مفاهیم قرآن، رتبه‌های اول نهج البلاغه در پایه‌های هفتم و دهم و رتبه دوم پایه‌های هشتم و نهم و رتبه سوم پایه دوازدهم همین رشته را كسب كردند.
رئیس آموزش و پرورش شهرستان مرند در ادامه عنوان كرد: رتبه‌های اول رشته صحیفه سجادیه در تمامی پایه‌های هفتم تا دوازدهم به شهرستان مرند اختصاص پیدا كرد و گروه همخوان دختران این شهرستان نیز به مقام سوم رسید.
كاظمی همچنین به موفقیت‌های دانش آموزان مرند در مسابقات احكام، اذان و انشای نماز اشاره كرد و گفت: رتبه اول پایه‌های هفتم و هشتم، رتبه دوم پایه دهم و رتبه سوم پایه یازدهم در رشته احكام به دانش آموزان پسر مرندی رسید.
وی اعلام كرد: رتبه دوم پایه‌های هفتم و یازدهم در رشته اذان هم توسط دانش آموزان این شهرستان به دست آمد، همچنین رتبه سوم انشای نماز در پایه یازدهم به دانش آموز مرندی تعلق پیدا كرد.
9916/3071