۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸،‏ ۱۴:۱۴
کد خبر: 83315576
۰ نفر
نقش بندر چابهار در تأمين كالاهاي اساسي- حسين شهدادي*

بندر چابهار در تأمين كالاهاي اساسي و نهاده هاي دامي و كشاورزي استانهاي شرقي و جنوب شرق كشور نقش مهمي دارد.

استانهاي شرقي و جنوب شرق كشور شامل ( سيستان و بلوچستان، خراسان هاي رضوي، شمالي، جنوبي، كرمان و يزد) رويهم رفته حدود 19 و نيم درصد از جمعيت كل كشور را تشكيل مي دهند، همچنين بالغ بر 16 و نيم درصد از جمعيت دام سبك و سنگين و 18 درصد از واحدهاي مرغداري فعال كشور در اين استانها قرار دارند.
ساليانه حجم قابل توجهي از كالاهاي مورد نياز كشور از قبيل برنج، روغن خوراكي و نهاده هاي دامي و كشاورزي از طريق واردات تأمين و پس از تخليه در بنادر جنوبي كشور به بازارهاي مصرف داخل كشور حمل مي شود.
طي سال گذشته حدود 12 ميليون تن نهاده هاي دامي كشاورزي شامل ذرت، جو، سويا و كود شيميائي و همچنين در بخش كالاهاي اساسي نيز حدود 2 ميليون تن كالا از قبيل برنج، شكر و روغن در بنادر جنوبي كشور تخليه گرديده است.
علي رغم فاصله كم دريايي بندر چابهار به بنادر مبدأ (700 مايل دريايي) نسبت به ساير بنادر جنوبي كشور و هزينه پايين حمل زميني از بندر چابهار به مراكز مصرف در استانهاي شرقي و جنوب كشور و همچنين ظرفيتهاي عظيم ايجاد شده در زيرساختها و تأمين تجهيزات تخليه و بارگيري سهم بندر چابهار و استان سيستان و بلوچستان از واردات كالاهاي اساسي در سال گذشته ناچيز بوده است. كه با توجه به تأثير كاهش زمان حمل و هزينه كم در قيمت تمام شده كالاهاي وارداتي در شرايط حساس فعلي كشور ضروري است اهتمام و توجه بيشتري از طرف واردكنندگان بخش دولتي و خصوصي در واردات كالاهاي اساسي از طريق بندر چابهار صورت گيرد.
در صورت تخليه حدقل 20% از كل كالاهاي اساسي كشور فقط سهم استانهاي مذكور از طريق بندر چابهارساليانه 2 دو و نيم ميليون تن به عملكرد تخليه و بارگيري بندر چابهار اضافه خواهد شد كه سهم بسيار مهمي در توسعه اقتصادي و ايجاد كسب و كارهاي جديد در بخش خدمات كشتيراني، تخليه و بارگيري، حمل و نقل و خدمات وابسته در استان محروم سيستان و بلوچستان و استانهاي همجوار خواهد داشت بطوريكه فقط در بخش حمل و نقل جاده اي 200 هزار تردد ساليانه در حمل نقل ناوگان زميني در جاده هاي استان ايجاد خواهد شد. لذا ضروري است موضوع، مورد مداقه بيشتر مسئولين ملي و استاني قرار گيرد و با تشريك مساعي و هم افزايي بيشتر تمامي دستگاههاي نسبت به تقويت ناوگان حمل و نقل زميني، رفع موانع و محدوديت هاي تأمين سوخت ناوگان در مبدا و در مسير محورهاي مواصلاتي، ارائه خدمات 24 ساعته ورود و خروج و ترخيص كالا و از همه مهمتر تشويق و تحريض بخش خصوصي در ايجاد سرمايه گذاري در زمينه ساخت انبار، سيلو و ايجاد مراكز رفاهي و خدماتي اهتمام ويژه اي مصروف گردد.
**معاون امور بندري و اقتصادي اداره كل بنادر و دريانوردي سيستان وبلوچستان
6081