مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك از هلال احمر تقدير كرد

تهران- ايرنا- نخستين جلسه شوراي اجرايي مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك، از فعاليت‌هاي سازمان جوانان جمعيت هلال احمر در مناطق سيل‌زده از جمله حضور تيم‌هاي سحر و انجام ساير فعاليت‌هاي اجتماع ‌محور تقدير كرد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني جمعيت هلال احمر شهاب الدين صابونچي روز چهارشنبه با اشاره به اينكه در نخستين جلسه شوراي اجرايي مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك در سال جاري گزارشي از عملكرد جمعيت هلال احمر در خصوص كودكان و نوجوانان در استان هاي سيل زده ارائه شده است، گفت: اعضاي حاضر در جلسه از اعزام تيم هاي سحر، ارسال نوشت افزار و ساير اقلام مورد نياز كودكان و فعاليت هاي اجتماع محوري كه درحال حاضر در اين مناطق در جريان است، استقبال و تقدير كردند.
وي ادامه داد: همچنين فعاليت هاي سازمان جوانان هلال احمر در مورد فراهم آوردن زمينه حضور داوطلبانه نوجوانان و كودكان در كنار عمليات پشتيباني از سيل زدگان با رويكرد فرهنگي آموزشي كه به نوبه خود مي‌تواند الگوي مناسبي براي مشاركت هاي اجتماعي داوطلبانه باشد، مورد توجه و تقدير قرار گرفت.
رئيس سازمان جوانان جمعيت هلال احمر با اشاره به اينكه موضوع كودك و نوجوان در بحران ها از اهميتي زيادي برخوردار است، گفت: در اين جلسه سعي شد وضعيت بهداشت جسمي و رواني كودكان و مشكلات و نگراني هايي كه وجود دارد، مورد تاكيد و توجه قرار گيرد كه بر اين اساس مقرر شد وزير دادگستري به عنوان رئيس شوراي اجرايي مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك، موضوعات را با دستگاه هاي مربوطه به صورت حضوري و مكاتبه اي پيگيري كند.
وزارت دادگستري مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك در كشور است كه شوراي اجرايي اين نهاد به رياست وزير دادگستري با شركت نمايندگاني از دستگاه هاي مختلف و سازمان هاي مردم نهاد تشكيل مي شود.
اجتمام*7029*1834