اولین پیوند سلول‌های بنیادی در بیمار مبتلا به ایدز

تهران- ایرنا- اولین پیوند سلول‌های بنیادی خون‌ساز در بیمار مبتلا به اچ آی وی، برای اولین بار در ایران و خاورمیانه انجام شد.

به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی مركز تحقیقات ایدز، مینو محرز افزود: این عمل پیوند سلول‌های بنیادی خون ساز در بیمار مبتلا به عفونت اچ آی وی، برای اولین بار در ایران و خاورمیانه انجام شده است.
وی با اشاره به اهمیت این پیوند در بیمار مبتلا به عفونت اچ آی وی، گفت: در ماه 200 بیمار مبتلا به ایدز در این مركز ویزیت می‌شوند.
محرز به آمار ایدز در كشور اشاره كرد و گفت: گزارش‌ها حاكی از 40 هزار مبتلا در كشور است كه آمارهای غیر رسمی بیش از دو تا سه برابر این آمار است. زیرا ما نمی‌توانیم همه افراد مبتلا را شناسایی كنیم.
وی با تاكید بر ضرورت اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در جامعه برای كنترل بیماری ایدز، افزود: در حال حاضر بیشترین راه انتقال، تماس جنسی است.
سید رضا صفایی فوق تخصص خون و انكولوژی، در تشریح این عمل پیوند، گفت: بیمار، فرد 44 ساله‌ای است كه مبتلا به ایدز بوده و شرایط عمومی و سن او، اجازه این پیوند را داد.
وی با اشاره به موفقیت آمیز بودن این پیوند، افزود: خوشبختانه این پیوند با موفقیت انجام شده و در حال حاضر دو هفته از زمان این پیوند می‌گذرد و بیمار مرخص شده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی تهران، با اشاره به اینكه این بیمار به مدت سه ماه تحت مراقبت قرار می‌گیرد، ادامه داد: بعد از آن، بیمار به پزشك معالج خودش معرفی و تحت نظر قرار دارد.
صفایی در پاسخ به این سوال كه این پیوند تأثیری در روند كنترل ویروس اچ آی وی دارد یا خیر، گفت: انتظار چنین تأثیری را نداریم، اما گزارش‌هایی داشته ایم كه در روند كنترل ویروس اچآی وی، تأثیر داشته است.
سید علی دهقان منشادی استادیار گروه عفونی دانشگاه علوم پزشكی تهران، با عنوان این مطلب كه عفونت اچ آی وی به تنهایی منعی برای پیوند ندارد، گفت: یكی از مشكلات در مسیر خدمت به این بیماران، عدم آگاهی پرسنل از واقعیت‌های این قبیل بیماران است.
‌وی افزود: شاید همین عدم آگاهی از شرایط بیماران اچ آی وی، باعث شده این افراد از دریافت خدمات پزشكی، محروم شوند.
اجتمام*9022*9105