79 درصد پرونده هاي مهريه در دفاتر اسناد به نتيجه مي رسد

مشهد- ايرنا- مديركل ثبت اسناد واملاك خراسان رضوي گفت: 79 درصد پرونده هاي تشكيل شده براي مطالبه مهريه در اين استان در دفاتر اجراي اسناد به نتيجه مي رسد و بقيه تقاضاها با صدور گواهي لازم به محاكم قضايي احاله مي شود. .

محمدحسن بهادر روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: وي بيان كرد: پارسال در بخش مطالبه مهريه و اسناد تعهدي 13 هزار و 685 پرونده در دواير اجراي اسناد رسمي خراسان رضوي تشكيل شد.
وي ادامه داد: براي دو هزار و 873 پرونده از اين تعداد گواهي لازم صادر و پرونده بستانكاران به محاكم قضايي ارجاع شد. براي باقيمانده پرونده ها نيز اقدامات مقتضي صورت گرفت.
مديركل ثبت اسناد واملاك خراسان رضوي گفت: بر اساس ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اجراي اسناد رسمي لازم الاجرا به ادارات ثبت اسناد و املاك محول شده است. بر اين اساس دفاتر اسناد مكلفند بلافاصله پس از تقاضاي اجرائيه نسبت به شناسايي و توقيف اموال مديون اقدام و چنانچه نتوانند نسبت به شناسايي و توقيف اموال متعهد سند اقدام نمايند ظرف مدت شش ماه نسبت به اجراي مفاد سند اقدام مي شود. همچنين اگر در مهلت مقرر هيچ مالي معرفي نشد پرونده براي ادامه روند به دادگستري ارجاع مي شود.
33 واحد اجراي اسناد در خراسان رضوي فعاليت دارند. پارسال 25 هزار و 483 فقره پرونده در ادارات اجراي اسناد رسمي در سطح اين استان مورد رسيدگي قرار گرفت.
506 دفترخانه اسناد رسمي در سطح خراسان رضوي فعاليت دارند كه 338 واحد آن در مشهد مستقرند. تعداد دفترخانه هاي فعال ازدواج نيز در خراسان رضوي 230 و تعداد دفترخانه هاي طلاق 107 واحد است.
7505/1858