يك دختر نوجوان زاهداني در جشنواره طنز خليج فارس تقدير شد

زاهدان- ايرنا- مديركل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان سيستان و بلوچستان گفت: يك دختر نوجوان زاهداني عضو كانون و آفرينش‌ هاي ادبي استان در نخستين جشنواره منطقه ‌اي طنز خليج فارس در بخش داستان شايسته تقدير شناخته شد.

معصومه هادي روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: در اين جشنواره كه در 2 بخش شعر و داستان به ميزباني هرمزگان و با شركت استانهاي خراسان جنوبي، سيستان و بلوچستان، كرمان و يزد برگزار شد، رها نارويي در بخش داستان شايسته‌ تقدير شناخته شد.
وي گفت: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان سيستان و بلوچستان در نخستين جشنواره‌ منطقه ‌اي طنز كودك و نوجوان خليج فارس، با سه اثر شركت كرد.
مديركل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان سيستان و بلوچستان بيان كرد: در اين جشنواره از زهرا پردل كارشناس آفرينش‌ هاي ادبي و آرزو افشاري مربي ادبي كانون استان با اهداي لوح تقدير شد.
9923**3213