60 كيلومتر از نهرهاي شهرستان جويبار لايروبي شد

ساري – ايرنا – مدير آب منطقه اي شهرستان هاي قائمشهر ، جويبار ، سوادكوه ، سوادكوه شمالي و سيمرغ گفت كه تاكنون 60 كيلومتر از نهرهاي آب شهرستان جويبار كه سردهنه هاي كشاورزي را پوشش مي دهند ، لايروبي شده است.

به گزارش خبرنگار ايرنا ، هادي نيك اختر روز چهارشنبه در جلسه آب ، خاك و كشاورزي جويبار افزود كه سردهنه هاي كشاورزي اين مسير در بخش مركزي و گيل خواران هم كه بر اثر سيلاب از بين رفته بود ، بازسازي شده است.
وي گفت : عمليات لايروبي 18 كيلومتر از رودخانه سياه رود از ' پل آزان تا جمعه بازار ' شهرستان جويبار نيز در حال انجام شدن است .
او افزود : با لايروبي رودخانه سياه رود و همچنين سردهنه انهار زراعي ، شهروندان شهرستان جويبار در آينده از وقوع احتمالي طغيان رودخانه و خطر سيلاب در امان خواهند بود .
مديرآب منطقه اي شهرستان هاي قائمشهر و جويبار با اعلام اينكه 20 درصد از اراضي شاليزاري شهرستان جويبار در سيلاب اخير زير آب رفت ، گفت كه اين اراضي احياء شد و كشاورزان مشكلي براي كشت نخواهند داشت.
نيك اختر با بيان اينكه بارش هاي اخير باعث شد تا سدهاي البرز و شهيد رجائي پر آب شوند ، ادامه داد : كشاورزان جويباري در سال زراعي با مشكل كم آبي مواجه نخواهند شد .
وي با اعلام اينكه در شهرستان جويبار حدود 9 هزار و 800 هكتار زمين شاليزاري وجود دارد ، گفت كه حدود 2 هزار و 400 هكتار از اين شاليزارها از آب سد شهيد رجائي و يكهزار و 500 هكتار از آب سد البرز تامين مي شود .
مدير آب منطقه اي شهرستان هاي قائمشهر و جويبار منبع تامين آب براي بقيه شاليزارها و زمين هاي زراعي را آب رودخانه سياه رود و 6 هزار و 200 حلقه چاه اعلام كرد.
** حدود 70 درصد خزانه گيري برنج در جويبار انجام شد
مدير جهاد كشاورزي شهرستان جويبار هم در اين جلسه گفت كه خزانه گيري برنج 70 درصد از زمين هاي شاليزاري اين شهرستان انجام شده است .
علي شعباني با بيان اينكه هم اكنون 20 درصد از زمين هاي كشاورزي شهرستان جويبار زير كشت كلزا و گندم است ، افزود : تا يك ماه آينده اين ميزان از زمين هاي كشاورزي هم خزانه گيري برنج آن انجام مي شود .
وي با اعلام اينكه سيل اخير باعث شد تا در يكهزار و 500 هكتار از اراضي شاليزاري دوباره خزانه گيري انجام شود ، گفت كه اين زمين ها در مسير رودخانه سياه رود واقع شده بود و وقوع سيلاب باعث شد تا سه بار خرانه گيري برنج در اين زمين هاي شاليزاري تكرار شود .
7334/1654