140 ميليارد ريال خسارت كشاورزان خراسان شمالي پرداخت شد

بجنورد- ايرنا- معاون خدمات بيمه اي بانك كشاورزي خراسان شمالي گفت: 140 ميليارد ريال بابت غرامت خسارت هاي وارد شده در سال زراعي گذشته، به كشاورزان بيمه گذار استان پرداخت شده است.

هادي اسعدي روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا با بيان اينكه كشاورزان بيمه گذار استان تمام غرامت هاي سال زراعي گذشته را دريافت كرده اند اظهار داشت: پرداخت اين غرامت ها به كشاورزان استان اخيرا به اتمام رسيده است.
وي افزود: خسارت وارد شده به كشاورزان در سال زراعي گذشته مربوط به خشكسالي و سرمازدگي بوده است.
اسعدي اظهار داشت: كشاورزان بيمه گذار استان در سال زراعي جاري، از سيل و سرمازدگي خسارت هاي زيادي ديده اند البته ميزان آن توسط گروه هاي مختلف در دست بررسي است.
وي خاطرنشان كرد: اكنون 14 گروه از بانك كشاورزي در روستاهاي استان حضور يافته و در حال انجام كارهاي كارشناسي و برآورد خسارت ها هستند.
معاون خدمات بيمه اي بانك كشاورزي خراسان شمالي گفت: از كشاورزان بيمه گذار انتظار مي رود درخواست خود براي جبران خسارت ها را به صورت كتبي به نمايندگي هاي صندوق بيمه و يا شعب بانك كشاورزي ارائه دهند.
وي گفت: اكنون 150 هزار راس دام سبك و سنگين و چهار ميليون قطعه طيور زير پوشش بيمه كشاورزي است همچنين هشت هزار و 160 هكتار باغ و 27 هزار هكتار كشتزار استان از مزاياي بيمه اي بهره مند هستند.
معاون خدمات بيمه اي بانك كشاورزي خراسان شمالي گفت: تنها محل جبران خسارت هاي حوادث طبيعي و غيرمترقبه به محصولات كشاورزي، استفاده از مزاياي بيمه اي است بنابراين از كشاورزان درخواست مي شود نسبت به بيمه محصولات خود اقدام كنند.
خراسان شمالي 344 هزار هكتار عرصه كشاورزي دارد كه سالانه بيش از دو ميليون و 500 هزار تن انواع محصول زراعي، باغي و دامي توليد مي شود.
7185/ 6042