چهار مدرسه آموزش از راه دور خارج از كشور تاسيس مي شود

تهران- ايرنا- مركز امور بين الملل و مدارس خارج از كشور وزارت آموزش و پرورش به منظور تاسيس 4 مدرسه آموزش از راه دور الكترونيكي خارج از كشور فراخوان عمومي منتشر كرد.

به گزارش روز چهارشنبه اين مركز، بنابر فراخوان صادره، افراد متقاضي تاسيس مدرسه آموزش از راه دور ويژه دانش آموزان خارج از كشور مي توانند با ارائه درخواست، سوابق و طرح توجيهي با لحاظ تجارب و سوابق خدمتي، تخصص و آخرين مدرك تحصيلي، تا دهم خردادماه براي ثبت نام به گروه برنامه ريزي امور آموزشي و پرورشي مركز اموربين الملل و مدارس خارج از كشور مراجعه كنند.
همچنين متقاضيان بايد سوابق پژوهشي و مطالعاتي، توانايي هاي به كارگيري و استفاده از فناوري، فضا و تجهيزات آموزشي، ارائه گواهي تمكن مالي، ميزان آشنايي با مقررات آموزش و پرورش، غير دولتي و راه دور و الكترونيكي را در مدت تعيين شده ارائه دهند.
مهلت مقرر قابل تمديد نبوده و به درخواست هاي ارائه شده بعد از اين تاريخ ترتيب اثر داده نخواهد شد.
دانام**9484**1883