عراق ماهواره اطلاعاتی به فضا پرتاب می كند

بغداد – ایرنا – وزارت ارتباطات عراق اعلام كرد كه با همكاری دولت فرانسه در حال تكمیل دو طرح تشكیل آژانس فضایی و نیز ساخت و پرتاب ماهواره اطلاعاتی و امنیتی به فضاست.

'امیر البیاتی' نماینده ارشد امور فنی وزارت ارتباطات عراق در گفتگوی خبری كه روز چهارشنبه در رسانه های عراقی منتشر شد، گفت كه این وزارت خانه برای تكمیل پروژه ماهواره اطلاعاتی و سازمان آژانس فضایی خود با دولت فرانسه و شركت ایرباس فرانسه هماهنگی های لازم را انجام داده است.
وی گفت: این هماهنگی پس از توقف بلندمدت پروژه ماهوره عراق انجام شد و برای تكمیل این پروژه ها و دیگر پروژه های امنیتی از دولت فرانسه وام گرفته شد و در این زمینه از خدمات شركت های مشاوره ای آنها استفاده شد.
البیاتی این دو پروژه را حاكمیتی و مهم خواند و افزود: پروژه ماهواره عراق در زمینه های امنیتی، اقتصادی، كشاورزی، زیست محیطی و نظامی و همچنین خدماتدهی اطلاعاتی و امنیتی به نهادهای ذیربط نقش ایفا می كند.
وی همچنین از هماهنگی با شركت های فرانسوی مربوطه برای اجرای پروژه ها و ایجاد هسته اولیه آژانس فضایی عراق سخن گفت و اعلام كرد كه اهداف این شركت ها توسعه مدارهای عراق (orbit slot) بر مدارهای 65.45 و 50 درجه شرقی می باشد.
این مسئول عراقی گفت: با شركت ایرباس فرانسه برای آموزش تكنسین ها و متخصصین به مدت یك سال برای اعطای مجوز فعالیت بلندمدت به این افراد جهت ساخت ماهواره ها و مدارهای بلند و متوسط هماهنگی های لازم به عمل آمده است.
نماینده ارشد فنی وزارت ارتباطات عراق گفت كه توافقاتی میان شركت های فرانسوی و وزارت ارتباطات برای برای دستیابی به یك تفاهم نامه در این زمینه انجام شده و این وزارتخانه اقدام به ایجاد بخش امور فضایی كرده است تا هسته اولیه ای برای تشكیل آژانس فضایی عراق باشد.
همچنین این وزارتخانه هماهنگی های فنی را با دولت فرانسه انجام داده است تا در زمینه های فنی و قانونی پروژه پشتیبانی عراق را كند.
وزارت ارتباطات عراق پیش تر اعلام كرده بود كه اجرای پروژه ساخت ماهواره این كشور به دلیل كمبود بودجه متوقف شده است.
خاورم*17***380**