ارزش پرونده های تشكیلی برای متخلفان اقتصادی 13 برابر شد

بوشهر-ایرنا- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ارزش پرونده های تشكیلی در حوزه بازرسی سازمان حمایت از حقوق مصرف كنندگان و تولید كنندگان برای متخلفان اقتصادی درسال گذشته در مقایسه با سال96، 13 برابر شده است.

به گزارش ایرنا، عباس تابش روزچهارشنبه در جمع خبرنگاران درشهر برازجان استان بوشهر افزود: از لحاظ عملكردی نیز این سازمان در سال 97 در بخش مبارزه با قاچاق و تعداد بازرسی ها به ترتیب افزایش 32 و 10 درصدی داشته كه این نشان از اهتمام برای برخورد با سودجویان قلیلی است كه دربازار وجود دارند.
وی بیان كرد: برای سال جاری نیز از لحاظ تجهیز نیرو و برنامه ریزی ها به مراتب از سال گذشته تدارك بیشتری اندیشیده شده كه امیدواریم با این شرایط بازار آرامی در سال 98 داشته باشیم.
رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف كنندگان و تولید كنندگان كشور ادامه داد: تامین كالاهای اساسی به تفكیك نیاز استان ها مشخص شده و شركت غله و خدمات بازرگانی و جهاد كشاورزی استان ها مكلف شده اند نسبت به پیگیری برای تعیین سهمیه خود در انبارهای استان ها اقدام كنند.
وی افزود: پس از تامین كالا توسط وزارت جهاد كشاورزی و پیگیری سازمان های یاد شده شبكه های توزیع در تنظیم بازار استان ها تعریف و براساس این سازمان صنعت معدن تجارت استان ها و معاونان بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌كنندگان مكلف هستند عرضه این كالا را رصد كنند.
تابش گفت: در این ارتباط انتظار است علاوه بر بحث تامین دستگاه های ذیربط، معاونان بازرسی و نظارت بطور جدی اقدام به رصد كالاها داشته باشند و معاونان بازرسی و حمایت از حقوق مصرف كنندگان مكلف هستند بصورت شبانه روزی در بحث نظارت وارد شوند.
وی اظهاركرد: در این ارتباط همكاری با بسیج اصناف نیز در كشور آغاز شده است و آنها بخشی عظیم از نیروهای خود را برای نظارت دراختیار شبكه های نظارتی قرار می دهند كه این نوع همكاری آنها قابل تحسین است.
تابش گفت: بطورهمزمان همه توان در حوزه بازرسی و حتی از سایر بخش های سازمان صنعت، معدن و تجارت به مجموعه نظارتی اضافه می شوند كه این تكلیف خاص مقام عالی وزارت برای اهتمام در بازرسی از مراكز عرضه است.
6043/7212