شهردار: 30 هكتار بافت فرسوده شهر بافق ارزش تاريخي دارد

يزد - ايرنا - شهردار بافق گفت: 30 هكتار از 390 هكتار بافت فرسوده اين شهر ارزشمند و ارزش تاريخي دارد.

سيد علي نوروز زاده روز چهار شنبه به خبرنگاران افزود: يكي از رويكردهاي اصلي شهرداري، احيا و بازآفريني بافت فرسوده با هدف ايجاد اميد و امنيت در فضايي پر از شور و نشاط زندگي است.
وي بيان كرد: سال هاي اخير يكي از برنامه ها كه در دستور كار شهرداري و شوراي شهر قرار دارد، احياي بافت هاي تاريخي با همكاري دستگاه هاي متولي در قالب اقدام جامع مشترك بوده و هست.
شهردار بافق در ادامه بافت تاريخي را ميراث گذشتگان دانست و افزود: حفظ و مرمت و بهسازي بافت باعث جذب گردشگر و رونق صنعت گردشگري مي شود.
به گفته نوروز زاده پارسال مجموعه تاريخي بازو ( شامل چند اثر) با 1.5ميليارد ريال و با همكاري ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مرمت شد.
وي يادآور شد: همچنين بازآفريني ميدان خان از سال گذشته شروع شد كه تاكنون 1.5 ميليارد ريال هزينه شد و اين روند ادامه دارد.
شهردار بافق اضافه كرد: محور تاريخي حاشيه حمام ملامراد با توجه به قدمت و ميراث فرهنگي در دستور بازآفريني ، مرمت، بهسازي و احياي قرار دارد.
به گفته نوروز زاده در تلاش هستيم با همكاري دستگاه هاي عضو ستاد بازآفريني با مديريت شهرداري، بافت تاريخي بهسازي شود تا رونق و استحكام به بناها باز گردد.
شهردار بافق تاكيد كرد: تمام معابر بافت تاريخي در دستور كار قرار دارد و قسمت هايي كه در محدوده هدف بازآفريني است معابر آن اصلاح ،بهسازي، روسازي و آسفالت مي شود.
وي اضافه كرد: درآمد شهرداري نسبت به سال هاي قبل از 10 درصد به 40 درصد افزايش يافت و ساير درآمدها از جمله 2 درصد با كاهش روبرو شد.
همچنين رئيس شوراي شهر بافق با بيان اينكه با تجميع 2 درصد درآمدهاي عمراني و آباداني، متضرر شديم، اظهار كرد: مصوب شد كه معادن خصوصي و دولتي 2 درصد را پرداخت كنند.
حسن محمدي سه منبع درآمدي شهرداري را ارزش افزوده بر اساس سرانه جمعيت، درصد عمران و آباداني كه از چهار درصد به 2 درصد كاهش يافت و نيز منابع مالي شهرداري ذكر كرد.
وي تصريح كرد: كاهش چهار درصد به 2 درصد مربوط به سال هاي 81 تا 85 بود، تلاش مي شود رقم كنوني به چهار درصد برسد.
رئيس شوراي شهر بافق افزود: با ركود ساخت و سازها، درآمد شهرداري كاهش يافت طوري كه انجام طرح هاي عمراني دچار تغيير شد.
به گفته اين عضو شورا، تلاش شهرداري كاهش اتكا به منابع شركت سنگ آهن و معادن ديگر و ايجاد درآمد پايدار هستيم.
مركز شهرستان 50 هزار نفري بافق در فاصله 110 كيلومتري جنوب شرق يزد قرار دارد.
7543/ 2047/