خريد گندم در ايرانشهر از مرز هشت هزار تن گذشت

زاهدان- ايرنا- رئيس شركت غله و خدمات بازرگاني ايرانشهر در جنوب سيستان و بلوچستان گفت: هشت هزار و 500 تن گندم مازاد بر مصرف كشاورزان اين شهرستان خريداري و به سيلوها تحويل داده شده است.

محسن اله دادي روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگا ايرنا اظهار داشت: كار برداشت گندم در ايرانشهر از اوايل ارديبهشت آغاز شده و تا پايان خرداد ادامه دارد.
وي ادامه داد: ايرانشهر ظرفيت ذخيره سازي بيش از 45 هزار تن گندم را در سيلوهاي خود دارد.
رئيس شركت غله و خدمات بازرگاني ايرانشهر گفت: پيش بيني مي شود تا پايان فصل خريد حدود 22 هزار تن گندم مازاد بر مصرف كشاورزان خريداري و در سيلوها ذخيره سازي شود.
وي اظهار داشت: به ازاي هر كيلوگرم گندم 17 هزار ريال به كشاورزان از سوي دولت پرداخت مي ‌شود.
الله دادي افزود: امسال كشاورزان ايرانشهري بيش از 6 هزار و 500 هكتار از زمين هاي خود را به كشت محصول راهبردي گندم اختصاص داده اند.
به گزارش ايرنا ايرانشهر با 30 هزار هكتار اراضي كشاورزي و 17 هزار بهره بردار يكي از مناطق حاصلخيز سيستان و بلوچستان و قطب كشاورزي منطقه محسوب مي شود.
7314**3213