جهانگير: براي بازديد نمايندگان مجلس از زندان زنان مشكلي نداريم

تهران- ايرنا- رئيس سازمان زندان ها، اقدامات تاميني و تربيتي گفت: براي بازديد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از زندان زنان مشكلي نداريم و آماده هستيم كه نمايندگان مجلس از زندان بازديد كنند.

به گزارش خبرنگار حقوقي قضائي ايرنا، اصغر جهانگير در حاشيه جشن گلريزان ستاد ديه در پاسخ به سئوال خبرنگاران درباره درخواست تعدادي از نمايندگان مجلس براي بازديد از زندان زنان شهرري اين مطلب را عنوان كرد.

* كسري بودجه داريم
وي درباره تكميل زندان تهران بزرگ افزود: براي اينكه بتوانيم كل پروژه‌هاي خود را تكميل كنيم، بيش از هزار ميليارد تومان نياز داريم و اگر بودجه لازم اختصاص يابد، پروژه ها تكميل مي‌شوند. به عنوان مثال براي تكميل زندان تهران بزرگ، 70 ميليارد تومان نياز است.
جهانگير در پاسخ به سئوالي درباره كسري بودجه سازمان زندان‌ها نيز گفت: با توجه به آنچه درخواست كرده‌ايم و آنچه اختصاص دادند، حدود 200 تا 300 ميليارد تومان كسري بودجه داريم.

* سرانه غذاي روزانه زندانيان 7300 تومان است
رئيس سازمان زندان‌ها در پاسخ به اين سئوال كه آيا پيشنهاد سازمان زندان‌ها در افزايش سرانه غذا و بهداشت زندانيان مورد موافقت قرار گرفت يا خير، گفت: با يك بخشي از پيشنهاد سازمان زندان‌ها براي افزايش سرانه موافقت شد؛ سرانه غذاي روزانه زندانيان در سال گذشته پنج هزار تومان بود كه تقاضا داديم اين مبلغ به 11 هزار و 500 تومان افزايش يابد اما در نهايت حدود هفت هزار و 300 تومان مصوب شد.
جهانگير در پاسخ به اين سئوال كه آيا اين مبلغ براي تأمين غذاي زندانيان كفايت مي‌كند، اظهار داشت: به نظر مي‌رسد كسري خواهيم داشت.
رئيس سازمان زندان‌ها درباره تعداد زندانيان و محكوماني كه مشمول عفو 40 سالگي انقلاب شدند، گفت: در مجموع 170 هزار نفر مشمول عفو شدند كه از اين تعداد، 100 هزار نفر در زندان‌ها و 70 هزار نفر هم كه محكوميت قطعي دريافت كرده بودند، قبل از ورود به زندان مشمول عفو شدند.
جهانگير در توضيح 70 هزار نفري كه قبل از ورود به زندان مشمول عفو شدند، توضيح داد: كساني كه تا يك ميليون تومان جريمه نقدي قطعي، تا 6 ماه حبس قطعي و محكوميت قطعي تعزيري مثل شلاق داشتند، پيش از اجراي حكم عفو شدند كه تعدادشان حدود 70 هزار نفر بود.

* جمعيت كف‌خواب ها در زندان كاهش يافت
رئيس سازمان زندان‌ها در پاسخ به سئوال ديگري درباره وضعيت كف‌خواب ها در زندان‌ها با توجه به عفوهاي اعطا شده، افزود: ظرفيت زندان‌ها حدود 85 هزار نفر است اما جمعيت حاضر در زندان‌ها، 2 برابر و نيم ظرفيت است كه اين جمعيت قبل از اعطاي عفو اخير، سه برابر و نيم ظرفيت و گنجايش زندان‌ها بود. بنابراين با توجه به عفوي كه شامل حال زندان قرار گرفت، جمعيت كف‌خواب ها كاهش يافته است اما هنوز هم به صورت محدود وجود دارد.
اجتمام*3229*1834