گمرك تخصصي آي . سي . تي در منطقه پيام راه اندازي مي شود

كرج - ايرنا - معاون منطقه ويژه اقتصادي پيام البرز اعلام كرد: گمرك تخصصي آي. سي . تي و آي. تي در اين منطقه ويژه راه اندازي مي شود.

حميد رضا عقاب نشين روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا گفت: هدف اين است كه با راه اندازي اين گمرك تخصصي، فرآيند فعاليت سرمايه گذاران در حوزه آي . تي و آي . سي . تي در منطقه تسهيل شود.
وي گفت: با راه اندازي اين گمرك، خدمات با كمترين زمان و به بهترين كيفيت به سرمايه گذاران اين بخش ها ارائه مي شود.
عقاب نشين با بيان اينكه رشد بخش هاي اقتصادي، صنعتي و خدماتي در حوزه هاي آي . تي و آي . سي . تي يكي از مهمترين برنامه هاي منطقه ويژه اقتصادي پيام است اظهار داشت: در سالي كه به نام رونق توليد نامگذاري شده با هدف حمايت از توليد و توسعه اشتغال، به دنبال توسعه زير ساخت ها در منطقه كه در نهايت به جذب سرمايه گذاران بيشتري منجر مي شود هستيم.
معاون منطقه ويژه اقتصادي پيام افزود: به همين منظور 20 هكتار زير ساخت جديد با الويت استقرار صنايع دانش بنيان، هايتك، آي . سي. تي و آي .تي در منطقه در نظر گرفته شده كه با ارائه مشوق هايي از آنها حمايت مي شود كه يكي ازاين موارد تخفيف 25 درصدي فقط براي سرمايه گذاران دانش بنيان است .
عقاب نشين ادامه داد: در حوزه فعاليت هاي فناورانه و واحدهايي كه به چرخه توليد رسيده اند، براي استقرار آنها در منطقه ويژه اقتصادي حمايت مي شود.
وي با اشاره به راه اندازي اكوسيستم اقتصاد ديجيتال در منطقه ويژه اقتصادي پيام البرز افزود: هدف اين است كه واحدهايي كه در حوزه هاي دانش بنيان آي . تي، آي سي تي و فناوري ديجيتال فعاليت مي كنند از طريق اين اكوسيستم با هم افزايي بيشتري با هدف ارائه خدمات بهتر داشته باشند.
7414/ 6155