كاهش آسیب های اجتماعی نیازمند مشاركت همگانی است

اردبیل - ایرنا - مدیركل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل گفت: كاهش آسیب های اجتماعی در استان با مشاركت همگانی و سازمان های مردم نهاد قابل تحقق است.

به گزارش ایرنا ، شفیع شفیعی روز چهارشنبه در جلسه كارگروه اجتماعی و فرهنگی اردبیل افزود: آسیب های اجتماعی دربرگیرنده آسیب هایی است كه در سطح جامعه بصورت عینی قابل مشاهده بوده و وجدان جمعی و هنجارهای اجتماعی را تهدید نموده و لطمات جبران ناپذیری به افراد یك جامعه وارد می كند.
وی اظهار داشت: یكی از ماهیت های اصلی سازمان های مردم نهاد شناسایی آسیب ها، مقابله با تهدیدها، كنترل و كاهش معضلات و فرهنگ سازی صحیح برای مشاركت همگانی در این زمینه است.
شفیعی بیان كرد: سازمان های مردم نهاد اجتماعی نقشی اساسی در زمینه ایجاد گفتمان و مشاركت مردمی برای كنترل و كاهش آسیب های این حوزه دارند و خواهند داشت.
مدیركل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل با اشاره به اختصاص اعتبار لازم برای دستگاه های اجرایی در كاهش آسیب های اجتماعی افزود: در سال 97 به هفت دستگاه اجرایی ذی ربط استان اعتبارت لازم با هدف اجرای برنامه های كاهش آسیب های اجتماعی اختصاص یافت.
شفیعی افزود: 700 میلیون ریال به اداره كل بهزیستی ، 740 میلیون ریال به آموزش و پرورش در اجرای برنامه های پیشگیری اولیه از اعتیاد در محیط های آموزشی، یك میلیارد و 200 میلیون ریال برای اجرای مهارت های اخلاقی خانواده زندانیان ، 400 میلیون ریال برای سازمان بسیج برای اجرای برنامه های فرهنگی در محلات و حاشیه ها ، 200 میلیون ریال برای اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامی ، یك میلیارد ریال برای حوزه هنری و تولید فیلم های كوتاه مربوط به آسیب های اجتماعی و 400 میلیون ریال به اداره كل ورزش و جوانان برای اجرای جشنواره های ورزشی ، بومی و محلی در سال گذشته ابلاغ و جذب شد.
مدیركل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل ادامه داد: از اعتبارات استانی هم در بحث جلوگیری از خودكشی و توانمند سازی خانواده ها 500 میلیون ریال و برای كاهش اعتیاد هم 500 میلیون ریال اختصاص یافت .
در این جلسه مدیران دستگاه های اجرایی حاضر در باره راهكارهای كاهش آسیب های اجتماعی تبادل نظر كردند.
7110/ 1257