موسسه رازي در مهار آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان خوب عمل كرد

كرج - ايرنا - رئيس كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي گفت كه موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در كنار سازمان دامپزشكي در كنترل بيماري آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان بسيار خوب و موثر عمل كرده است.

به گزارش روز چهارشنبه ايرنا از روابط عمومي موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي، داود محمدي در بازديد از اين موسسه افزود: همواره پيشگيري مقدم و اثربخش تر از درمان بوده و با توجه به اينكه توليد واكسن از وظايف ذاتي موسسه رازي است اين موسسه مي تواند اين نقش را به نحو مطلوبي ايفا كند ضمن آنكه حمايت از اين مجموعه در شرايط حساس كنوني كشور ضروري است.
وي اظهار داشت: موسسه رازي خوشبختانه هم به لحاظ خودكفايي در تامين واكسن هاي مورد نياز و هم از نظر روزآمدي قدم هاي بلندي در كشور و منطقه برداشته كه شايسته قدرداني است و بايد از آن حمايت كنيم به ويژه اينكه در كنار سازمان دامپزشكي در كنترل بيماري آنفلوانزاي فوق حاد پرندگان بسيار موثر عمل كرد.
محمدي حفظ سرمايه هاي مرغ تخم گذار، گوشتي و اجدادي و انواع طيور را مديون فعاليت هاي موسسه رازي و سازمان دامپزشكي دانست و تاكيد كرد: وجود موسسه رازي كمك كرده تا در اين بخش با مشكلات كمتري مواجه شويم و در تحقق امنيت غذايي كه از اهداف مهم هر كشوري است، حضور برجسته اين مجموعه ها به وضوح قابل مشاهده است.
رئيس كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به نگاه ويژه مجلس به موضوع كشاورزي و امنيت غذايي، يادآور شد: در قانون بودجه سنواتي و برنامه ششم توسعه به اين مهم توسط مجلس پرداخته شد و در مذاكرات با مسئولان ذيربط نيز بر انعكاس خلاء ها و تنگناها به منظور رفع مشكلات تاكيد شده است.
موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي از سال 1303 به منظور ريشه كني بيماري طاعون گاوي در منطقه حصارك كرج فعاليت خود را آغاز كرده است.
6156/ 6155