9ميليارد تومان تسهيلات به عشايرسيستان و بلوچستان اعطا شد

زاهدان- ايرنا- مديركل امور عشاير سيستان و بلوچستان گفت: 9 ميليارد و 800 ميليون تومان تسهيلات ارزان قيمت در راستاي افزايش توليدات دامي سال گذشته به عشاير اين استان اعطا شد.

حميد طوقي روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: با توجه به خشكسالي هاي اخير و خسارات وارد شده به جامعه عشايري و به دنبال آن كاهش توليدات دامي اين تسهيلات در راستاي طرح زنجيره توليد گوشت و با بهره چهار درصد و دوره بازگشت پنج ساله به 980 خانوار سيستان و بلوچستان داده شد.
وي افزود: عشاير سيستان و بلوچستان با جمعيتي بيش از 102 هزار نفر با داشتن حدود 900 هزار راس دام؛ 25 درصد توليدات دامي را به خود اختصاص داده اند.
به گزارش ايرنا عشاير سيستان و بلوچستان داراي 256 طايفه مستقل هستند كه در قالب 2 هزار و 420 رده كوچ سازماندهي شده اند.
7316**3213