تله فرمونی در 8 هزار هكتار از جنگل های چهارمحال و بختیاری نصب شد

شهركرد- ایرنا - رئیس حفاظت و حمایت اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری از نصب تله فرمونی در 8 هزار هكتار از جنگل های بلوط استان خبر داد.

به گزارش ایرنا، فرمون ها پیام های شیمیایی درون گونه ای را مخابره می كنند كه واكنش های رفتاری كوتاه مدت را بر می انگیزند.
در واقع فرمون پیام دهنده‌ای است كه اعضای یك گروه خاص از گیاهان یا جانوران را تحریك می كند. فرمون‌ها مواد شیمیایی هستند كه قادرند گیرندگان پیام را، خارج از بدن تولید كننده پیام تحریك كنند و بر رفتار آنها تاثیر بگذارند.
آرزو بنی هاشمی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این روش پس از محلول پاشی برای مبارزه با آفت جوانه خوار بلوط، در جنگل های استان انجام شده است.
وی اظهار داشت: با روش محلول پاشی با استفاده از محلول بیولوژیك BT یا باسیلوس به عنوان نوعی حشره كش های بیولوژیكی آفت جوانه خوار ، در مرحله لاروی حذف می شود.
بنی هاشمی اظهار داشت : پس از انجام این روش و حذف نشدن كامل آفت، روش مبارزه فرمونی آغاز می شود كه شامل چند مرحله تهیه فرمون مرتبط با نوع آفت، تهیه پاكت های مخصوص تله گذاری، نصب و سركشی به موقع، جمع آوری تله های آلوده و معدوم سازی در خارج از جنگل است.
به گفته وی، امسال این روش در 8 هزار هكتار از جنگل های بلوط شهرستان های لردگان، كیار و اردل اجرایی شده است.
وی گفت: برای اجرای این طرح 9 میلیارد ریال از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی اختصاص داده شد.
به گزارش ایرنا، استان چهارمحال وبختیاری با یك میلیون و 653 هزار هكتار مساحت، 311 هكتار جنگل بلوط دارد.
بیش از 53 درصد از جنگل های استان در شهرستان لردگان قرار دارد.
آفت جوانه خوار بلوط یكی از علل تخریب گونه های جنگلی بخصوص بلوط است كه این آفت در مرحله لاروی از جوانه ها و برگ ها تغذیه كرده و در صورت طغیان درختان را عاری از برگ می كند.
فعالیت این آفت از اوایل فصل بهار با آغاز فصل جوانه زنی شروع و تا پایان اردیبهشت ماه ادامه دارد.
7360/2097