روسيه:آينده برجام به اقدام جامعه جهاني مقابل آمريكا بستگي دارد

مسكو - ايرنا - مديركل اداره كنترل تسليحات و منع گسترش تسليحات (كشتار جمعي) وزارت امور خارجه روسيه اعلام كرد: اجراي برجام به تمايل جامعه جهاني براي پاسخگويي مشترك به اقدامات آمريكا بستگي دارد.

به گزارش ايرنا، «ولاديمير يرماكوف» روز سه شنبه به ريانووستي گفت: معتقديم كه آينده برجام و در يك رديف با آن نظام جهاني عدم انتشار تا اندازه زيادي به آمادگي جامعه جهاني براي جستجوي پاسخ واحد به چالش هاي جدي از سوي آمريكا بجاي تلاش هاي غيرموجه جلب رضايت واشنگتن بستگي دارد.
وي تصريح كرد: روسيه بدون شك از ابتكار مطرح شده از سوي انگليس، آلمان و فرانسه براي ايجاد مكانيسم تسهيل همكاريهاي مالي قانوني با ايران استقبال مي كند.
اين مقام روس افزود: در همين حال اين ساز و كار را بايد راه اندازي كرد و در آن صورت مي توان درباره كارايي آن قضاوت كرد، تنظيم اين ساز و كار مالي (اينستكس) با توجه به سياست هاي آمريكا عليه ايران به درازا كشيده است.
يرماكوف گفت: اظهارات برخي مقام هاي اروپايي مبني بر امكان حذف ايران از اين ساز و كار كه هنوز راه اندازي نشده، نگران كننده است.

**تحريم ها مانع اجراي برجام شده است
مديركل اداره كنترل تسليحات و منع گسترش تسليحات (كشتار جمعي) وزارت امور خارجه روسيه در بخش ديگري از سخنان خود گفت: تحريم هاي آمريكا عليه ايران مانع اجراي برجام شده است.
وي افزود: هرقدر هم كه اين ديدگاه سودجويانه به نظر برسد اما تهران آنچه را كه واشنگتن با تحريم هاي هسته اي خود سوق داد، انجام مي دهد و آمريكا انتقال آب سنگين و اورانيوم غني شده ايران به خارج را ناممكن كرد.
مقام روس خاطرنشان كرد: به اين ترتيب آمريكا در انباشته شدن اورانيوم غني شده و آب سنگين در ايران مقصر است.
در همين حال يرماكوف گفت كه پارامترهاي فعاليت هاي هسته اي ايران كاملا با مفاد برجام مطابقت مي كند.
مقام وزارت خارجه روسيه تصريح كرد: برخلاف ايران كه هيچگاه ان.پي.تي را نقض نكرده است و با گام هاي معين براي تامين شفافيت برنامه هسته اي خود در چارچوب برجام موافقت كرده است، آمريكا با ضربه زدن به توافق هاي بين المللي كه براي تحكيم امنيت منطقه اي و جهاني هدف گيري شده اند، چالش واقعي براي نظام عدم انتشار سلاح هسته اي محسوب مي شود.

**آمريكا براي استفاده از سلاح هسته اي آماده مي شود
يرماكوف در بخش ديگري از سخنانش گفت: استقرار سلاح هسته اي آمريكا در اروپا به معني آماده شدن براي بكارگيري اين سلاح است.
وي با انتقاد از سياست هاي برخي كشورهاي اروپايي در برابر استقرار سلاح هسته اي آمريكا در اين كشورها اظهار داشت: كشورهاي اروپايي متمدن با بي خردي خود را در آستانه فاجعه اتمي و نابودي كامل قرار مي دهند.
يرماكوف از آمريكا خواست به نظام عدم انتشار سلاح هسته اي بازگردد.
اروپام*391*1346**