مقاومت فلسطين تا آزادي كامل سرزمين هاي اشغالي ادامه دارد

تهران- ايرنا- دبيرخانه دائمي كنفرانس بين المللي حمايت از انتفاضه فلسطين مجلس شوراي اسلامي با صدور بيانيه اي تاكيد كرد: مردم و مقاومت فلسطين با عزمي راسخ تا آزادي كامل سرزمين هاي اشغالي به ويژه قدس به مبارزه مشروع خود ادامه خواهد داد.

به گزارش روز سه شنبه دبيرخانه دائمي كنفرانس بين المللي حمايت از انتفاضه فلسطين مجلس شوراي اسلامي، در اين بيانيه آمده است: تداوم اشغال سرزمين تاريخي فلسطين از سوي رژيم صهيونيستي ادامه آوارگي صدها هزار فلسطيني و استمرار تجاوزات ددمنشانه عليه ملت فلسطين به ويژه در غزه را در سالروز هفتاد و يكمين سالگرد اخراج صدها هزار فلسطيني از سرزمين شان (14 ماه مه) و همچنين هفتاد و يكمين سالگرد روز نكبت (15 ماه مه) روز شكل گيري رژيم جعلي اسرائيل را ناشي از توسعه ظلم و توطئه آشكار استعماري- صهيونيستي عليه جهان اسلام و ملت فلسطين مي داند، به شدت آن را محكوم مي كند.
اين بيانيه مي افزايد: عدم اقدام جدي و موثر جامعه جهاني مقابل تجاوزات روزمره رژيم صهيونيستي عليه ملت فلسطين و حمايت بي چون و چراي آمريكا از اين رژيم و همچنين دخالت هاي بي مورد و يكجانبه دولت آمريكا در تغيير موازين بين المللي و تاريخي از جمله انتقال سفارت و ادعاي اعلام قدس به عنوان پايتخت رژيم اشغالگر قدس و اقدام يكجانبه و غير قانوني اعلام الحاق جولان به سرزمين هاي اشغالي موضوعات بسيار مهمي هستند كه بي ترديد ملت ها و دولت هاي اسلامي و جهان نمي توانند در قبال آنها سكوت كنند.
در اين بيانيه آمده است: ملت فلسطين طي 71 سال مقاومت، عليه اشغال، تجاوز، خونريزي، اسارت و آوارگي، مبارزه و از حقانيت و حاكميت خود بر فلسطين دفاع و مقاومت كرده است.
اين بيانيه مي افزايد: مردم و مقاومت فلسطين با عزمي راسخ تا آزادي كامل سرزمين هاي اشغالي به ويژه قدس به مبارزه مشروع خود ادامه خواهد داد. برگزاري تظاهرات بازگشت در هر جمعه، نماد بارزي از سطح آگاهي جوانان فلسطيني از تاريخ سرزمين مادري و نمايش قدرت و توان ملت فلسطين براي تحقق خواسته ها و مطالبات شان است.
در اين بيانيه آمده است: جمهوري اسلامي ايران در آستانه برگزاري روز جهاني قدس، بار ديگر مصمم تر از هميشه از حقوق مشروع ملت فلسطين و مبارزات به حق و مقاومت همه جانبه آنها براي آزادي قبله اول مسلمين و بازگشت آوارگان و تشكيل كشور واحد و مستقل فلسطين در سراسر سرزمين تاريخي و مادري فلسطين حمايت و از همه ملت هاي مسلمان و آزاديخواه جهان دعوت مي كند اشغالگري و آپارتايد صهيونيستي را محكوم و بر اعاده حقوق مشروع ملت فلسطين پافشاري كنند.
سيام*1751*1193

سرخط اخبار سیاست