روش بهینه ای برای ازدیاد برداشت در میدان نفتی سروش ارائه شد

تهران- ایرنا- طرح پژوهشی «انجام مطالعات آزمایشگاهی تزریق گاز به منظور ازدیاد برداشت در میدان نفتی سروش» توسط محققان پردیس دانشكده‌های فنی دانشگاه تهران انجام و به ‌عنوان یكی از طرح‌های برگزیده دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معرفی شد.

به گزارش روز سه شنبه گروه دانشگاه ایرنا از معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در این طرح روش‌های مختلف ازدیاد برداشت برای مخزن نفت سنگین سروش مورد ارزیابی آزمایشگاهی قرار گرفت و روش بهینه به لحاظ تكنیكی ارائه شد.
میدان نفتی سروش از میدان‌های نفتی ایران در خلیج فارس است كه در استان بوشهر واقع شده است.
همچنین پژوهشگران تلاش كردند با به‌ كارگیری آنالیزهای عددی علاوه بر اعتبارسنجی نتایج آزمایشگاهی، روابطی برای تخمین و ارزیابی بهبود عملكرد تولید به كمك روش‌های تزریق گاز پیشنهاد شود.
در این تحقیق برای اولین بار تزریق گاز دی‌اكسید كربن در نمونه‌های واقعی از سنگ مخزن با حضور نفت اصلی مخزن در دما و فشار واقعی مورد آزمایش قرار گرفت.
ارائه یك عدد بدون بعد تركیبی جدید كه بتواند برای پیش‌بینی میزان بهره‌دهی در شرایط عمومی و بدون انجام آزمایشات برای مخازن با خصوصیات مشابه كاربرد داشته باشد، از دستاوردهای ویژه این طرح است.
انجام آزمایش ها در مقیاس تمام مغزه كه بتواند خواص ناهمگونی لایه مخزنی و اثر آن بر كارایی روش ازدیاد برداشت را بهتر نشان دهد از دیگر نوآوری‌های این طرح است.
طرح توسعه پروژه استفاده از نتایج آزمایشگاهی در مدل واقعی مخزن برای پیش‌بینی عملكرد روش پیشنهادی در مقیاس میدان نفتی و همچنین ارزیابی‌های اقتصادی كارایی این روش‌ها در شرایط عملیاتی، از برنامه‌های آتی جهت توسعه این طرح است.
دانام**9465**1584