گلايه بجنوردي ها از اختصاص يافتن آب چاه هاي آهكي در بخش صنعت

بجنورد- ايرنا- شهروندان بجنورد خواستار جاري شدن آب چاه هاي آهكي در شمال شرق بجنورد در مدار مصرف اين شهر هستند و از مصرف آن در صنعت گلايه دارند.

به گزارش ايرنا، آب چاه هاي آهكي در شمال شرق بجنورد، سال هاي سال در صنعت پتروشيمي به مصرف رسيده اين درحالي است كه منابع آب بجنورد نيازمند ارتقاي كيفيت است.
منابع آب آهكي، منابع ارزشمند، استراتژيك و پراهميت هستند و برخي ارزش آن را با نفت برابر مي دانند و شركت پتروشيمي خراسان در حالي از چاه هاي ارزشمند منابع آب كارستي (آهكي) برداشت مي كند كه ظرفيت بسيار خوب و مناسب براي مصرف پساب در بجنورد، مركز خراسان شمالي وجود دارد.
مردم اين استان از اينكه اين منابع آب در اختيار شهروندان قرار نگرفته و در مدار مصرف آشاميدن جاري نشده گلايه مند هستند و برخي صاحب نظران، مصرف اين منابع آب در صنعت را كفران نعمت مي دانند.
بخش زيادي از آب آشاميدن مورد نياز شهروندان بجنورد، مركز استان از سد شيرين دره تامين مي شود و مسئولان مي گويند اين منبع آبي، وابسته به بارندگي ها و وضعيت آب هاي سطحي است و به همين علت بايد به فكر منابع پايدار آبي در اين شهر بود.
آب سد شيرين دره با ورود سيلاب، گل آلود و غيرقابل مصرف آشاميدن مي شود و مردم شهر بجنورد در اين سال ها شاهد قطع شدن آب سد به علت تغيير كيفيت آن بوده اند.
در اين مدت ورود سيلاب به سد و گل آلود شدن آب، سبب شده تا در برهه هايي از زمان، آب سد از مدار مصرف بجنورد قطع شود. اين مشكل هرچند با برداشت آب از تاج سد، برطرف شده است و ديگر نگراني از ورود سيلاب به سد و گل آلود شدن آن وجود ندارد اما مسئولان شركت آب و فاضلاب استان مي گويند بايد منابع پايدار آب براي شهروندان در مركز استان ايجاد شود.
يكي از شهروندان در اين باره با گلايه از اينكه آب دست اول به مصرف پتروشيمي مي رسد گفت: سال هاي سال است كه پتروشيمي از منابع زير زميني برداشت مي كند اين در حالي است كه در اين سال ها آب تصفيه شده تصفيه خانه بجنورد به شاه جوب رها مي شود.
رضا لنگري اظهار داشت: مسئولان بايد در زمينه صرفه جويي از منابع آب پيش قدم باشند و برنامه ريزي كنند، اما در اين باره بي خيال هستند. سال هاي سال است كه حرف استفاده پتروشيمي از پساب فاضلاب گفته مي شود اما هنوز اقدامي نشده است و پتروشيمي هنوز از آب چاه ها برداشت مي كند.
وي افزود: درست است كه طرح توسعه هنوز اجرايي نشده اما پتروشيمي مي تواند به جاي برداشت از چاه، از پساب تصفيه شده استفاده كند.
يكي ديگر از شهروندان هم با انتقاد از قطع شدن آب سد شيرين دره در برهه هاي مختلف زمان گفت: قطع شدن آب در حالي است كه در شمال شهر، چاه هاي آهكي كه گفته مي شود بهترين و با كيفيت ترين منابع آبي هستند، به مصرف صنعت مي رسد.
ريحانه ريحاني اظهار داشت: نمي دانم موضوع بازچرخاني آب كي در ميان مسئولان اين استان جاي پيدا كند.

* پايدار سازي منابع آب بجنورد
مديرعامل شركت آب و فاضلاب خراسان شمالي در اين باره گفت: با اجرايي شدن طرح توسعه پتروشيمي، آمادگي داريم تا پساب تصفيه شده در اختيار اين طرح قرار گيرد و در صورتي كه اين طرح اجرايي نشود هم شركت پتروشيمي مي تواند منابع آبي بازچرخاني شده را جايگزين منابع دست اول آبي خود كند.
غلامحسين ساقي اظهار داشت: سالانه بيش از 6 ميليون مترمكعب فاضلاب تصفيه شده (پساب) در تصفيه خانه فاضلاب بجنورد به شاه جوب رها مي شود كه اين آب ظرفيتي براي استفاده در مصارف صنعتي است.
وي افزود: چاه هاي در اختيار شركت پتروشيمي از بهترين منابع آب براي مصرف آشاميدن است و مي تواند سبب ارتقاي كيفيت آب مورد نياز شهروندان بجنورد شود.
وي در باره برنامه ها براي تامين منابع پايدار آب شهروندان بجنورد گفت: آب سد شيرين دره منبع خوبي براي بجنورد است اما وضعيت آب هاي سطحي وابسته به وضعيت بارندگي هاي هرسال است از اين رو بايد منابع زير زميني در اين باره مورد توجه باشد.
ساقي خاطرنشان كرد: حفر پنج حلقه چاه آهكي در شمال شهر بجنورد در دستور كار است كه يك حلقه چاه به آب خورده است و چاه هاي ديگر بتدريج حفر مي شود.
وي افزود: با انجام آزمايش هاي لازم و اجراي خط انتقال، آب اين چاه ها وارد مدار بجنورد خواهد شد.
ساقي گفت: انجام اين كارها بسته به اعتبارات دارد و قرار است حدود 20 كيلومتر خط جمع آوري وانتقال آب، در شمال شهر بجنورد اجرا شود.
مديرعامل شركت آب و فاضلاب خراسان شمالي اظهار داشت: چاه هاي آهكي، منابع آبي ارزشمندي به شمار مي رود كه به يقين مي تواند سبب ارتقاي كيفيت آب آشاميدن شهروندان شود.

* چاه ها داراي مجوز است
سرپرست شركت آب منطقه اي خراسان شمالي هم گفت: چاه هاي حفر شده توسط شركت پتروشيمي داراي مجوز و پروانه بهره برداري از زمان استان خراسان بزرگ بوده و به لحاظ قانوني، برداشت از اين منابع مشكلي ندارد اما براي اجراي طرح توسعه پتروشيمي، منابع آب زير زميني جديدي در اختيار قرار نمي گيرد.
سيدعقيل مرتضوي اظهار داشت: براي طرح توسعه پتروشيمي، بدليل وضعيت بحراني منابع و عدم وجود تخصيص آب، اجازه برداشت از منابع جديد آبي زير زميني داده نمي شود.
سرپرست شركت آب منطقه اي خراسان شمالي گفت: از شركت پتروشيمي انتظار مي رود در صورت اجرايي نشدن طرح توسعه، پساب تصفيه خانه بجنورد را جايگزين منابع آب چاه ها كند.
معاون حفاظت و بهره برداري شركت آب منطقه اي خراسان شمالي هم در اين باره گفت: منابع آب كارستي(آهكي) از منابع بسيار با ارزش هستند و اين منابع، گستره خوبي در اين استان دارد.
وحيد واسطه اظهار داشت: در برنامه ششم توسعه، مصرف منابع آب كارستي جز براي آشاميدن ممنوع شده است.
وي با اشاره به اينكه شركت پتروشيمي خراسان با حفر چاه در شمال شرق بجنورد از منابع آب آهكي بهره برداري مي كند گفت: چاه هاي شركت پتروشيمي خراسان واقع در دشت مانه-گرمخان منابع خوب و ارزشمندي است كه به لحاظ كيفيت، بهترين منابع براي آشاميدن است.
واسطه اظهار داشت: شركت پتروشيمي سالانه 2.5 ميليون مترمكعب آب از دشت مانه- گرمخان در بجنورد برداشت مي كند كه البته نياز است تا با رايزني ها، اين شركت استفاده از پساب تصفيه شده را جايگزين آب دست اول كند.

* بازچرخاني آب بايد مورد توجه باشد
معاون هماهنگي امور عمراني استاندار خراسان شمالي هم در اين باره گفت: صنايع و بويژه صنايع بزرگ بايد تلاش كنند تا از آب دست اول براي توليدات خود استفاده نكنند.
رضا رجب زاده اظهار داشت: شركت پتروشيمي خراسان هم اكنون از منابع دست اول و ارزشمند آب آهكي برداشت مي كند.
وي افزود: در شهر بجنورد، شرايط براي استفاده شركت پتروشيمي از پساب تصفيه خانه وجود دارد و تلاش داريم تا اين شركت هم به سمت از آب بازچرخاني شده سوق يابد.
به گزارش ايرنا، آب مورد نياز شهروندان بجنورد از سد شيرين دره و چاه هاي اركان تامين مي شود كه البته گفته مي شود آب هاي آهكي، كيفيت به مراتب بالاتري از منابع روستاي اركان دارد.
ميزان مصرف آب شهروندان بجنورد روزانه 700 ليتر بر ثانيه است كه بخش زيادي از آن از سد شيرين دره تامين مي شود.
شهر بجنورد، مركز خراسان شمالي 210 هزار نفر جمعيت دارد.
7185/ 6042