موفقيت دانشگاه شريف در جذب نخبگان ايراني مقيم خارج

تهران- ايرنا- قائم مقام وزير علوم و رئيس مركز هيات‌ هاي امنا و هيات مميزه مركزي گفت: دانشگاه شريف در چهار سال گذشته در جذب نخبگان ايراني مقيم خارج موفق بوده و سالانه 15 نفر از بهترين دانش آموختگان ايراني مقيم خارج از دانشگاه‌هاي تراز اول بين المللي را جذب كرده است.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ايرنا، عبدالرضا باقري امروز (سه شنبه) در حاشيه جلسه هيات مركزي جذب اعضاي هيات علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، گفت: عملكرد موفق دانشگاه صنعتي شريف در جذب دانش آموختگان دانشگاه‌هاي تراز اول دنيا، سبب رشد علمي اين دانشگاه در سال‌هاي اخير شده است.
قائم مقام وزير علوم، تحقيقات و فناوري خاطرنشان كرد: اين آمار بيانگر وجود جاذبه‌هاي بالا در دانشگاه صنعتي شريف و اهتمام ارزشمند مسئولان اين دانشگاه در جذب نخبگان است.
قائم مقام وزير علوم يادآور شد: دانشگاه شريف به طور متوسط سالي 25 نفر را به عنوان عضو هيات علمي جذب كرده كه اين موضوع نشان دهنده‌ موفقيت و حركت رو به جلوي اين دانشگاه مطابق با برنامه‌هاي راهبردي خود و در راستاي برنامه‌هاي مصوب هيات امنا و سياست و اسناد ملي است.
وي افزود: دانشگاه شريف در سال‌هاي اخير در حوزه‌هايي مانند فناوري و نوآوري بسيار موفق بوده و به طور طبيعي جذب و حضور دانش آموختگان بهترين دانشگاه‌هاي بين المللي، سبب تحولات علمي خوبي در اين دانشگاه صنعتي مي شود.

**دانشگاه‌ها در جذب هيات علمي اختيار تام دارند
محمدعلي كي ‌نژاد، رئيس هيات عالي جذب اعضاي هيات علمي وزارت علوم، با اشاره به ميزان استقلال دانشگاه‌ها در جذب اساتيد گفت: دانشگاه‌ها در جذب اعضاي هيات علمي استقلال كامل و اختيار تام دارند و هيات اجرايي جذب دانشگاه‌ها كه متشكل از 7 تا 9 نفر هستند مي‌توانند با بررسي پرونده‌ها و بر اساس معيارهايي كه درفراخوان مشخص شده است اقدام به جذب عضو هيات علمي كنند.
عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي يادآور شد؛ ما در جذب اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها وارد محتوي و جزييات نمي‌شويم و تنها به بررسي مدارك مي پردازيم و در صورت كامل بودن مدارك، جذب عضو هيات علمي را تاييد مي‌كنيم.
دكتر كي‌نژاد افزود: دانشگاه‌ها اختيارات تام دارند، ما تنها نظارت مي‌كنيم و هيچ شخصيت حقيقي و حقوقي حق دخالت در جذب هيات علمي را ندارد.
رئيس هيات عالي جذب شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص نحوه‌ تعيين سرانه استاد به دانشجو گفت: اين عدد در برنامه‌هاي پنج ساله كشور توسط مجلس شوراي اسلامي تعيين و تصويب مي شود و به عنوان مثال براي برنامه ششم توسعه اين نسبت 1 به 18 است و دانشگاه‌ها بر مبناي آن مي‌توانند برنامه ريزي كرده و اقدام به جذب عضو هيات علمي كنند.

**تعامل مثبت دانشگاه با هيات مركزي جذب
محمدرضا رضوان طلب دبير هيات مركزي جذب اعضاي هيات علمي وزارت علوم نيز در ادامه گفت: ميزان و نحوه تعامل دانشگاه صنعتي شريف با هيات جذب مركزي وزارت علوم بسيار مثبت بوده و روند منظمي داشته است. اين دانشگاه همواره پاسخگو بوده و فرآيندها را به صورت منظم و دقيق اجرا كرده است.
وي افزود: بر اساس اصل اعمال ماده 20 قانون رسيدگي به شكايات، دانشگاه‌ها موظف هستند به بررسي شكايات پرداخته و پاسخگو باشند. متاسفانه بسياري از دانشگاه‌ها از اين موضوع امتناع مي كنند، اما دانشگاه صنعتي شريف همواره پاسخگو بوده و با تشكيل جلسات مختلف به بررسي و تجديد نظر پرونده‌ها پرداخته است.
دانام**9465**1584