158 هزار هكتار گندم زار آذربايجان غربي سمپاشي شد

اروميه- ايرنا- مدير حفظ نباتات سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان غربي گفت: مبارزه با علف هاي هرز در مزارع غلات استان آغاز شده كه در اين راستا در 158 هزار هكتار گندم زار مبارزه شيميايي انجام شده است.

جعفر وحدت روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: در سطح هفت هزار و 865 هكتار از مزارع جو نيز در استان مبارزه شيميايي با علف هرز گزارش شده است و اين اقدام همچنان در مناطق سردسيري ادامه دارد.
وي اضافه كرد: با هدف جلوگيري از كاهش ميزان خسارت آفت سن غلات به عنوان مهمترين آفت در مزارع گندم و جو در استان، تاكنون در سطح 16 هزار و 837 هكتار مبارزه با سن مادري در استان انجام شده و به زودي مبارزه با پوره سن نيز آغاز مي شود.
مدير حفظ نباتات سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان غربي گفت: با توجه به بارندگي هاي مناسب در فصل بهار، احتمال شيوع انواع بيماري ها در مزارع غلات دور از انتظار نيست.
وحدت اظهار داشت: از زارعان استان درخواست مي شود به محض مشاهده علايم اوليه آلودگي با مشورت كارشناسآن حفظ نباتات و كلينيك هاي گياه پزشكي اقدام به مبارزه شيميايي با آفت ها كنند.
وي اضافه كرد: كشاورزان بايد حين مبارزه با علف هاي هرز به مرحله رشد گياه و علف هرز توجه داشته باشند و با هماهنگي و مشورت كارشناسان جهاد كشاورزي از سموم مناسب و موثر متناسب با نوع علف هاي هرز استفاده كنند.
وي با اشاره به بازديدهاي دوره اي كارشناسان جهاد كشاورزي از مزارع گفت: ارايه راهكارهايي براي كاهش مقاومت علف هاي هرز به علف كش ها، معرفي سموم جديد به كشاورزان و جمع آوري بذر علف هاي هرز مشكوك به مقاومت از خدمات كارشناسان كشاورزي است.
به گزارش ايرنا، مبارزه نكردن با علف هاي هرز خسارت بين 30 تا 50 درصدي به مزارع وارد مي كند و مي تواند افت كمي و كيفي محصول را در پايان فصل برداشت به همراه داشته باشد.
خردل وحشي، يولاف، جودره، چچم، خاكشير دم روباهي، خارشتر و شلمي از مهمترين علف هاي هرزي هستند كه در كنار مزارع غلات اين شهرستان رشد مي كند.
سالانه 300 تا 400 هزار هكتار از اراضي استان زير كشت گندم و 55 هزار هكتار زير كشت جو قرار مي گيرد.
آذربايجان غربي داراي 700 تا 800 هزار هكتار اراضي زير كشت انواع محصولات باغي و زراعي است.
7125/7129