وزير كشور بر جلوگيري از ورود غيرقانوني اتباع خارجي به كشور تاكيد كرد

تهران- ايرنا- وزير كشور در يازدهمين جلسه كميسيون ساماندهي اتباع خارجي، مراقبت بيشتر از مرزها در جهت جلوگيري از ورود غيرقانوني اين اتباع را بااهميت دانست و بر تسهيل روند ورود قانوني مهاجرين تاكيد كرد.

به گزارش ايرنا از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، يازدهمين جلسه كميسيون ساماندهي اتباع خارجي امروز- سه شنبه- به رياست «عبدالرضا رحماني فضلي» وزير كشور و با حضور نمايندگان ارشد دستگاه هاي عضو برگزار شد.
در اين جلسه، ساماندهي اتباع خارجي، ضمن مرور آخرين وضعيت اتباع خارجي در ايران، روند اجرا و اقدامات صورت گرفته شده در جهت مصوبات جلسات پيشين اين كميسيون مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
وزير كشور در اين جلسه ضمن تاكيد بر اهميت مراقبت بيشتر از مرزها در جهت جلوگيري از ورود غيرقانوني اتباع خارجي بر تسهيل روند ورود قانوني مهاجرين تاكيد كرد.

**پيگيري وزارت خارجه و سفارت افغانستان براي تسهيل صدور رواديد به اتباع خارجي
رحماني فضلي با يادآوري اقدامات انجام شده در اين راستا خواستار پيگيري وزارت خارجه و سفارت افغانستان براي تسهيل صدور رواديد به اتباع اين كشور شد.
وي همچنين بر كنترل شديد مرزها در مقابله با ورود غيرقانوني به كشور تاكيد كرد و گفت: ورود غيرقانوني اتباع خارجي زمينه بروز مشكلات متعددي را ايجاد مي كند و همچنين مانع از نظارت قانوني و ساماندهي درست اين افراد مي شود.
وزير كشور آموزش فني و حرفه اي بيش از پيش مهاجرين خارجي در كشوررا ضروري دانست و خاطرنشان كرد: اين افراد چه در صورت بازگشت به كشور خود و چه در صورت ادامه اقامت در ايران، از طريق اين آموزش ها مي توانند به نحو بهتري كار كنند.
همچنين در اين جلسه بر افزايش همكاري هاي بين المللي در جهت ساماندهي و آموزش پناهندگان تاكيد و مقرر شد در اين راستا زمينه هاي تسهيل ارتباط نهادهاي مختلف كشور با سازمان هاي بين المللي ايجاد شود.
از ديگر موضوعات مورد بحث در اين جلسه كميسيون، بررسي حضور اتباع افغاني در راهپيمايي اربعين امسال بود كه مقرر شد سهولت و امنيت بيشتري براي زائران با همكاري دولت افغانستان ايجاد شود.
سيام*3061** 1336