تاكيد فرماندار تربت حيدريه به تهيه شناسنامه توانمندي بانوان

تربت حيدريه- ايرنا- فرماندار تربت حيدريه خواستار تهيه شناسنامه توانمندي بانوان اين شهرستان براي بكارگيري آنان در پست هاي مديريتي شد.

به گزارش ايرنا، علي رستمي روز سه شنبه در نشست كارگروه بانوان و خانواده تربت حيدريه گفت: با توجه به بازخوردهاي مطلوبي كه در انتصاب بانوان مدير داشتيم، تلاش مي كنيم امسال در اين زمينه به استاندارد لازم يعني انتصاب بانوان در چهار سطح مديران پايه، عملياتي، مياني و ارشد برسيم.
وي با بيان اينكه اكنون در اين شهرستان سه مدير ارشد، پنج مدير مياني، 15 مدير پايه،180 مدير عملياتي و 24 دهيار از بانوان هستند، از اعضاي اين كارگروه خواست نسبت به تهيه شناسنامه توانمندي بانوان اقدام كنند.
وي افزود: اين كه ما ندانيم توانايي مديريتي بانوان براي چه حوزه هايي است، ايراد بزرگي است و انتظار مي رود بانوان نيز به صورت جدي وارد حوزه هاي كارآفريني، اقتصاد و معيشت شوند.
فرماندار تربت حيدريه اظهار داشت: اگر از ظرفيت و اثرگذاري حضور زنان در جامعه به خوبي استفاده شود، جامعه به سوي متعالي شدن گام برمي دارد زيرا نقش كنوني زنان در جامعه و پذيريش مسئوليت هاي مهم اجتماعي توسط آنان كمرنگ است و انتظار داريم بانوان در عرصه هاي مختلف شهرستان حضور بررنگ تر داشته باشند.
وي با انتقاد از افزايش 30 درصدي آمار طلاق در اين شهرستان گفت: نيازمند ارايه يك برنامه عملياتي مطابق با اولويت هاي بومي هستيم تا با شناسايي كانون هاي آسيب هاي اجتاعي، آمار طلاق را كاهش دهيم.
وي افزود: در چنين شرايطي به تهيه و تدوين نقشه راه در حوزه بانوان بر اساس نيازهاي اين گروه نيازمنديم تا بر اساس آن برنامه عملياتي حوزه بانوان شهرستان را با نگاه بومي تهيه كنيم.
شهرستان 225 هزار نفري تربت حيدريه در 150 كيلومتري جنوب غربي مشهد قرار دارد.
7079/6121 / 6053