سئول و برنامه جهانی غذا برای كمك به كره شمالی توافق كردند

پكن- ایرنا- رئیس جمهوری كره جنوبی در مورد حمایت از كره شمالی كه با كمبود جدی غذا روبرو است، با رئیس آژانس غذای سازمان ملل به توافق رسید.

به گزارش ایرنا یونهاپ روز سه شنبه گزارش داد 'مون جائه این' رییس جمهوری كره جنوبی در همین رابطه در سئول با 'دیوید بیزلی' مدیر اجرایی سازمان برنامه جهانی غذا دیدار كرده است، 'بیزلی' در این دیدار برای مون توضیح داده كه مقدار سهمیه مواد غذایی كره شمالی در سطح بسیار پایینی قرار دارد.
مون نیز در این دیدار گفته است كه متوجه نیاز به ارسال كمك های اضطراری غذایی است و نظر موافق دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریكا را هم برای ارسال كمك های غذایی به كره شمالی جلب كرده است.
پنجشنبه گذشته درست پس از پرتاب موشك هایی توسط كره شمالی، مون گفته بود كه ارسال كمك های غذایی باید مورد حمایت عموم مردم باشد، چرا كه ممكن است آنها با این اقدام مخالف باشند.
برنامه جهانی غذا در گزارشی كه پیشتر در ماه جاری منتشر كرد، گفته بود كره شمالی سال گذشته به علت خشكسالی و عوامل دیگر بدترین برداشت محصول در یك دهه گذشته را داشته است، این سازمان خواهان كمك رسانی جامعه بین الملل به آن كشور شده است.
بر اساس گزارش سازمان ملل، كره شمالی به دلیل تحریم ها با كمبود جدی مواد غذایی روبرو است به طوری كه میزان كمبود به بیشترین حد از سال 2008 میلادی رسیده است این كشور دستكم در سال جاری میلادی به واردات یك میلیون و 360 هزار تن غله برای رفع این كمبود نیاز دارد.
از سوی دیگر سازمان ملل براورد كرده است نزدیك به 11 میلیون نفر از مردم كره شمالی معادل 43 درصد از كل جمعیت كشور به كمك های غذایی نیاز دارند.
سال 2017 میلادی، دولت كره جنوبی كمك های بشردوستانه ای را برای كره شمالی در نظر گرفت، اما این برنامه به دلیل تحریم های آمریكا علیه كره شمالی، انجام نشد.
خبرگزاری یونهاپ كره جنوبی پیشتر گزارش كرده بود به رغم نیاز مبرم كره شمالی به كمك های غذایی، ارسال این كمك ها به دلیل تحریم های آمریكا عقیم مانده است.
**آساق**1904**