240 میلیارد ریال برای تامین آب در خراسان رضوی هزینه می شود

مشهد- ایرنا- مدیر امور توسعه طرحهای منابع آب و فاضلاب خراسان رضوی گفت: برای تامین آب 30 شهر مواجه با تنش آبی در استان طرحهایی با 240 میلیارد ریال اعتبار در دست انجام است.

علی باقر آبادی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: حفر 22 حلقه و تجهیز 28حلقه چاه از طرحهای یاد شده هستند.
وی اضافه كرد: گلبهار، رضویه، باخرز، بردسكن، شهرآباد، كاریز، تربت جام، احمدآباد صولت، تربت حیدریه، كدكن، چناران، خلیل آباد، سبزوار، شاندیز، طرقبه، فریمان، قوچان، كاشمر و نیشابور از شهرهای دارای تنش آبی هستند كه با تكمیل این طرحها مشكل تامین آب آنها برطرف خواهد شد.
مدیر امور توسعه طرحهای منابع آب و فاضلاب خراسان رضوی گفت: پارسال نیز 19 حلقه چاه با اعتبار 253 میلیارد ریال بدون احتساب هزینه اجرای خطوط انتقال و ساخت مخازن ذخیره در 16شهر استان حفر كه منجر به افزایش توان تولید آب به میزان 323 لیتر برثانیه شد.
باقرآبادی افزود: در سال گذشته همچنین با احیاء و مرمت چاههای موجود با استفاده از دستگاه 'ایر شوك' 110 لیتر برثانیه به ظرفیت تولید آب استان اضافه شد.
در روش ایرشوك كه گاه در تركیب با روشهای شیمیایی استفاده می‌شود هوای فشرده با دبی و فشار زیاد به صورت ناگهانی درون چاه آزاد می‌ شود. خروج ناگهانی این هوای فشرده ایجاد یك موج انفجاری می­ كند كه با ایجاد ارتعاش در جدار و آبخوان موجب در هم شكستن رسوبات و پاك شدن آن از روی جدار می شود و در صورتی كه موج انفجار، فشارِ كافی داشته باشد می‌تواند باعث خروج رسوبات و آب از دهانه چاه به بیرون شود.
مدیر امور توسعه طرحهای منابع آب و فاضلاب خراسان رضوی گفت: با وجود این كه در ابتدای سال 97 حدود 30 شهر استان در شرایط تنش آبی و یا نقطه سر به سرقرار داشتند اما با مجموعه اقدامات صورت گرفته اعم از حفاری چاه جدید، جا به جایی، تجهیز، احیاء چاههای موجود، اجرای خطوط انتقال و نظایر آنها موفق به عبور از پیك مصرف در تابستان بدون قطعی و یا جیره بندی آب در شهرهای استان شدیم.
باقرآبادی با بیان این كه برای اجرای برنامه میان مدت تامین آب شهرهای استان 400 میلیارد ریال اعتبار نیاز است افزود: تقریبا تمامی آب مورد نیاز 73 شهراستان از منابع آب زیرزمینی تامین می شود لذا یافتن مكان مناسب برای حفر چاه با توجه به ممنوعه و ممنوعه بحرانی بودن دشتهای استان یكی از چالشهای موجود در تامین آب است.
وی كمبود منابع مالی، عدم تخصیص به موقع اعتبارات مورد نیاز و كاهش تمایل پیمانكاران به اجرای طرحهای حفاری و تجهیز به دلیل تبدیل منابع نقدی به اسناد خزانه را از دیگر مشكلات این بخش بیان كرد.
ماموریت شركت آب و فاضلاب خراسان رضوی آبرسانی و اجرای شبكه فاضلاب در سطح 73 شهر این استان به جز كلانشهر مشهد است. یك میلیون و 800 هزار نفر در 73 سطح شهرستان این استان به جز مشهد زیر پوشش خدمات شركت آب و فاضلاب خراسان رضوی هستند.
1922/7505