حقوق مشتریان و كاركنان بانك های نظامی حفظ شود

تهران- ایرنا- رئیس كل بانك مركزی خواستار تسریع در برگزاری مجامع بانك های نظامی مشمول طرح ادغام شد و بر رعایت حقوق همه ذینفعان این واحدها اعم از مشتریان، سهامداران و به ویژه كاركنان آنها تاكید كرد.

به گزارش ایرنا به نقل از بانك مركزی، در نشست ادغام بانك های وابسته به نیروهای مسلح كه امروز (سه شنبه) با حضور رئیس كل بانك مركزی، معاون طرح و برنامه ستاد كل نیروهای مسلح، معاون بانك و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی، مدیر عامل بانك سپه، مدیران عامل واحدهای ادغام شونده و نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد، آخرین وضعیت اقدامات انجام شده مورد بررسی قرار گرفت.
عبدالناصر همتی در این نشست با بیان اینكه پروژه ادغام بانك های وابسته به نیروهای مسلح اقدامی ملی و مورد توافق سران سه قوه است، گفت: این اقدام در تاریخ نظام بانكی كشور ماندگار خواهد بود.
همتی همچنین خواستار تسریع در برگزاری مجامع واحدهای ادغام شونده شد و بر رعایت حقوق همه ذینفعان این واحدها اعم از مشتریان، سهامداران و به ویژه كاركنان آنها تاكید كرد.
فرهاد حنیفی، معاون نظارت بانك مركزی در این نشست با اشاره به وضعیت سهام غیر وابسته واگذار شده واحدهای ادغام شونده گفت: خوشبختانه تاكنون اقدامات مفیدی در این خصوص انجام شده و این مرحله سهام به زودی نهایی خواهد شد.
معاون نظارت بانك مركزی افزود: اقدامات مقدماتی در خصوص ارزش گذاری واحدهای ادغام شونده انجام شده و مجامع آنها پس از مشخص شدن میزان دارایی ها و بدهی های شان برگزار خواهد شد.
سردار اصغر صالح، معاون طرح و برنامه ستاد كل نیروهای مسلح نیز در این نشست با اشاره اهمیت و بزرگی این پروژه گفت: بانك های ادغام شونده در بانك سپه از ظرفیت های خوبی برخوردارند كه می توانند در ارتقای كمی و كیفی بانك سپه تاثیرگذار باشند.
وی ادامه داد: هماهنگی های لازم در خصوص واگذاری سهام باقیمانده واحدهای ادغام شونده انجام شده و ستاد كل نیروهای مسلح با همراهی مدیران عامل و هیات مدیره این بانك ها به سرعت واگذاری سهام مذكور را پیگیری می كند.
در ادامه این نشست، معاون بانك و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز بر حمایت و پشتیبانی آن وزارتخانه در انجام به موقع و با برنامه ادغام تاكید كرد‌.
مدیرعامل بانك سپه نیز در این جلسه تصریح كرد: تمهیدات لازم برای ساماندهی نیروی انسانی واحدهای ادغام شونده توسط بانك سپه اندیشیده شده است.
وی همچنین با اشاره به تعامل ستادكل نیروهای مسلح و واحدهای ادغام شونده با بانك سپه گفت: نمایندگان بانك سپه در واحدهای ادغام شونده مستقر شده و همه امور طبق برنامه از پیش تعیین شده در حال انجام است.
فرآیند ادغام بانك‌های وابسته به نیروهای مسلح (بانك‌های انصار، قوامین، حكمت ایرانیان، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری كوثر) در بانك سپه بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار و شورای عالی هماهنگی اقتصادی (سران سه قوه) از اسفند سال گذشته آغاز شده و بر اساس برنامه‌ای جامع، هماهنگ و مؤثر در مسیر اصلاح نظام بانكی كشور و ساماندهی بازار پول در حال انجام است.
اقتصام *2022 * 3063