تمركز بر توسعه ساخت داخل كالاها در دستور كار است

تهران- ايرنا- معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت، تمركز بر توسعه ساخت داخل و توسعه صادرات به كشورهاي همسايه را از مهمترين سياست هاي اين وزارتخانه برشمرد.

به گزارش روز سه شنبه ايرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «فرشاد مقيمي» در جلسه پايش وضعيت صنايع ماشين سازي و تجهيزات با حضور تشكل هاي تخصصي افزود: فهرستي از محصولاتي كه قابليت توليد در داخل كشور را دارند تهيه شده و سعي براين است كه بر اين توانمندي ها اضافه شود.
وي اظهار داشت: اتخاذ تدابيري براي افزايش صادرات محصولات داخلي نيز با همكاري واحدهاي توليدي، اتاق بازرگاني و ساير تشكل هاي تخصصي در دستور كار قرار گرفته و اين سياست در شرايط كنوني كمك شاياني به ارزآوري كشور خواهد ‌كرد.
معاون وزير صنعت خاطر‌نشان‌كرد: شرايط عمومي كشور به گونه‌اي است كه بايد با مديريت بهينه منايع ارزي و ايجاد ثبات در سياستگذاري هاي اقتصادي، فضاي صنعتي را به سمت توسعه ساخت داخل و بهره مندي از پتانسيل هاي موجود هدايت كرد.
وي، ايجاد محدوديت هاي بين المللي را فرصتي براي شناسايي مزيت هاي سرمايه‌گذاري در صنايع داخلي توصيف كرد و گفت: در چنين شرايطي وزارت صنعت بر روي مديريت واردات كالاهاي غير ضروري تمركز كرده است تا بسترها براي تامين به موقع مواد اوليه مورد نياز بخش صنعت فراهم شود.
مقيمي بيان داشت: اكنون يك هزار و 500 واحد ‌ماشين سازي و ساخت تجهيزات و 2 هزار كارگاه كوچك ‌صنعتي كشور، توان توليد ساليانه يك ميليون و 200 هزار تن محصول را دارند.
برپايه اين گزارش، در اين نشست توسعه عمق ساخت داخل، بروز رساني فهرست كالاهاي مشابه خارجي كه امكان توليد در داخل كشور دارند، نظارت بر پيمانكاران و سازندگان داخلي در حوزه تامين مواد اوليه، توسعه صادرات محصولات داخلي در كشورهاي همسايه با همكاري اتاق بازرگاني و افزايش تعامل رايزن هاي اقتصادي با بخش خصوصي مورد بررسي قرار گرفت.
اقتصام*3065*2022*