45 هزار هكتار از اراضی كشاورزی مركزی تحت پوشش بیمه قرار گرفت

اراك - ایرنا - مدیریت شعب بانك كشاورزی استان مركزی گفت: 45 هزار هكتار از محصولات زراعی و باغی این استان در سال جاری زراعی تحت پوشش صندوق بیمه كشاورزی قرار گرفتند.

« مسعود رضایی » روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: 38 هزار هكتار از محصولات زراعی و هفت هزار هكتار از باغات استان مركزی در سال زراعی قبل با پرداخت یارانه توسط دولت و حق بیمه از طرف كشاورزان و باغداران تحت پوشش صندوق بیمه كشاورزی قرار گرفتند.
وی ادامه داد: محصولات باغی و زراعی هفت هزار نفر از كشاورزان استان مركزی با بیمه این اراضی تحت پوشش صندوق بیمه كشاورزی قرار گرفت.
مدیریت شعب بانك كشاورزی استان مركزی خاطر نشان كرد: پرداخت حق بیمه صندوق بیمه كشاورزی بر اساس میانگین آماری در طول 10 سال گذشته تعیین و حق انتخاب را برای استفاده كنندگان در چند گزینه مختلف فراهم می كند.
رضایی افزود: بیمه محصولات كشاورزی در راستای حمایت از تولید و پوشش هزینه های تولید در راستای استمرار و كاهش خسارت به كشاورزان انجام می شود.
91 هزار هكتار از محصولات زراعی و یك هزار و 670 هكتار از باغات استان مركزی در سال زراعی 96-97 تحت پوشش صندوق بیمه كشاورزی قرار گرفته بودند.
670 هزار هكتار اراضی باغی و كشاورزی در استان مركزی وجود دارد و سه درصد تولیدات كشاورزی از استان مركزی است كه یك و 2 دهم درصد تولیدات كشاورزی مازاد بر نیاز استان به سایر مناطق ارسال می شود.
استان مركزی با تولید حدود 54 هزار تن گوشت سفید، 53 هزار تن تولید گوشت قرمز، 320 هزار تن شیر، حدود 41 هزار تن تولید تخم مرغ از جایگاه ویژه ای در تولیدهای بخش كشاورزی و دامداری در كشور برخوردار است.
استان مركزی رتبه اول صادرات ماهیان زینتی را به خود اختصاص داده و حدود 90 درصد صادرات این ماهیان از این استان انجام می شود.
مدیریت شعب بانك كشاورزی استان مركزی خاطر نشان كرد: با پرداخت این رقم تمامی مطالبات كشاورزانی تا پایان هفتم مرداد اقدام به تحویل گندم كرده اند پرداخت شده است و بقیه گندمكاران استان نیز نیمی از طلب خود را گرفته اند.
بانك كشاورزی با 57 شعبه، 80 دستگاه خودپرداز و 9 هزار و 180 دستگاه كارتخوان با هدف حفظ منابع پایه، تولید ارزش افزوده و اشتغالزایی در راستای رونق تولید در سطح شهرها و روستاهای استان مركزی به شهروندان خدمت رسانی می كند.
1955/6013/