19 فقره آتش سوزي سال گذشته در عرصه هاي طبيعي سمنان رخ داد

سمنان- ايرنا- فرمانده يگان حفاظت اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان سمنان گفت: سال گذشته هشت فقره آتش سوزي در جنگل ها و 11 فقره در مراتع استان اتفاق افتاد.

سرهنگ عليرضا ابوطالبي روز سه شنبه در گفت و گو با ايرنا، با بيان اين كه در سال 96 تعداد 12 فقره آتش سوزي در عرصه هاي منابع طبيعي سمنان رخ داده است، افزود: سال 97 ميزان وقوع آتش سوزي بيشتر از سال 96 بود، اما وسعت آتش سوزي كاهش يافت.
وي ادامه داد: علت وقوع 95 درصد آتش سوزي ها در عرصه هاي منابع طبيعي استان سمنان عامل انساني است و آموزش و اطلاع رساني به مردم نقش موثر در كاهش آتش سوزي در عرصه ها دارد.
وي ابراز داشت: رسانه نقش مهم در آگاه سازي و فرهنگ سازي در بين آحاد جامعه براي حفظ عرصه هاي منابع طبيعي دارد و بايد از اين ظرفيت بيش از پيش استفاده كرد.
ابوطالبي با بيان اين كه بارش هاي اخير موجب رويش گياهان و ايجاد پوشش گياهي مناسب و متراكم در عرصه هاي منابع طبيعي استان سمنان شده است، تصريح كرد: با نزديك شدن به فصل گرما و خشك شدن گياهان و وزش بادهاي موسمي احتمال وقوع آتش سوزي در عرصه هاي منابع طبيعي استان افزايش مي يابد.
وي اضافه كرد: هموطنان براي جلوگيري از وقوع آتش سوزي در عرصه هاي منابع طبيعي از انداختن ته سيگار روشن در طبيعت پرهيز كنند و همچنين پيش از ترك طبيعت از خاموش شدن آتش مطمئن شوند.
فرمانده يگان حفاظت اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان سمنان گفت: بطري هاي شكسته در فصل گرم مانند عدسي عمل مي كند و تابش نور خورشيد به آن آتش سوزي در مراتع را به دنبال دارد و برهمين اساس ضرورت دارد مردم از ريختن زباله و به ويژه بطرهاي شكسته منعكس كننده نور در طبيعت بپرهيزند.
به گزارش ايرنا، از 9.7 ميليون هكتار وسعت استان سمنان، 55 درصد را نواحي بياباني و خشك، 38.5 درصد را مراتع، 2 درصد را اراضي كشاورزي و 3.6 درصد را هم جنگل تشكيل مي دهد.
از مجموع مناطق جنگلي در استان سمنان، 58 هزار هكتار جنگل هاي هيركاني و پهن برگ شامل جنگل ابر و جنگل رودبارك، 150 هزار هكتار جنگل سوزني برگ و 144 هزار هكتار جنگل كويري و بياباني است.
7342/6103