همگرايي نانو وزيست‌فناوري براي مقابله با مقاومت آنتي‌بيوتيكي باكتري‌ها

تهران- ايرنا- پژوهشگران نشان دادند كه تركيب نانو ذرات نقره با نوعي پپتيد مي‌تواند باكتري‌هاي مقاوم در برابر آنتي‌بيوتيك را از بين ببرد.

به گزارش روزسه شنبه گروه علمي ايرنا از ستاد ويژه فناوري نانو، باكتري‌ها درحال تغيير هستند ومقاومت باكتريايي در حال تبديل شدن به چالشي جهاني است. سالانه در اروپا 33 هزارنفر دراثر مقاومت باكتريايي جان خود را از دست مي‌دهند، بنابراين بايد به دنبال روش‌هاي جديدي براي مقابله با باكتري‌ها بود.
در تحقيقات تازه اي كه توسط موسسه علوم هند، موسسه باز و كالج JNTUA انجام شد، محققان نشان دادند كه ازتركيب نانو ذرات نقره و پپتيدها مي‌توان براي ازبين بردن باكتري‌هاي مقاوم در برابر دارو استفاده كرد.
پپتيدهاي ضدميكروب، رشته‌هاي كوتاه از اسيدهاي امينه بوده كه در سيستم ايمني بدن انسان وجود دارند و مي‌توانند انواع مختلف باكتري‌ها را از بين ببرند، نانو ذرات نقره كه ابعاد كمتر از 100 نانومتر دارند داراي قابليت ميكروب‌كشي هستند.
در مقاله‌اي كه محققان در نشريه Scientific Reports منتشر كردند، نشان دادند كه تركيب اين دوعامل مي‌تواند براي از بين بردن باكتري‌ها مناسب باشد، در واقع پپتيدها در صورت اتصال به نانوذرات نقره، اثربخشي ضدميكروب بالايي دارند.
در اين پروژه محققان سطح پپتيدهاي ضدميكروب را با اسيدآمينه سيستئين پوشش دادند كه با اين كار، اتصال نانوذرات نقره به اين رشته‌ها امكان‌پذير مي‌شود، افزودن اسيدآمينه سيستئين نه تنها موجب اتصال نانوذرات نقره مي‌شود بلكه خاصيت ضدميكروبي را نيز در اين كمپلكس افزايش مي‌دهد.
اين گروه تحقيقاتي از كمپلكس نانوذرات/پپتيد براي از بين بردن چند نوع باكتري مختلف كه نسبت به آنتي‌بيوتيك مقاوم بودند، استفاده كردند. نتايج يافته‌هاي آن‌ها نشان داد كه اين كمپلكس نسبت به پپتيد منفرد اثربخشي 10 برابر بيشتر دارد.
بررسي ساز و كار اين فرآيند نشان داد كه در اثر استفاده از اين كمپلكس، ديواره سلولي توسط پپتيد پاره مي‌شود و سپس نانوذرات نقره وارد سلول مي‌شوند و با اتصال به DNA سلول آن را از بين مي‌برند.
يافته‌هاي محققان نشان داد كه با اين روش مي‌توان در غلظت‌هاي بسيار كم از كمپلكس به‌منظور از بين بردن باكتري استفاده كرد.
علمي ** 9340**1485