لهستان احتمالا بيش از يك تريليون دلار غرامت جنگي از آلمان مطالبه مي كند

تهران - ايرنا - يك نماينده ارشد پارلمان لهستان گفت كه كشورش ممكن است بيش از يك تريليون دلار به عنوان غرامت جنگي از آلمان به خاطر خسارات ناشي از جنگ جهاني دوم مطالبه كند.

به گزارش روز دوشنبه شبكه راشاتودي، «آكاديوش مولارچيك»(Arkadiusz Mularchyk)رئيس كارگروه غرامت جنگي پارلمان لهستان در گفت و گو با هفته نامه Sieci متعلق به محافظه كاران اين كشور، گفت اسناد جمع آوري شده توسط اين كارگروه شامل «ارزيابي جامع خسارت هاي لهستان در جنگ جهاني دوم» است.
بر اساس گزارش راشاتودي، اين مقام لهستاني تمايلي به افشاي مجموع خسارت هاي محاسبه شده در گزارش ارزيابي كميته پارلماني متبوعش را نداشت.
وي با اين حال اشاره كرد كه اين مقدار به شكل قابل توجهي بيشتر از ميزان محاسبات اوليه بعد از پايان جنگ است و محاسبه هاي كنوني نشان مي دهد كه مي تواند از يك تريليون دلار فراتر برود.
راشاتودي توضيح داد : در سال 1947 گزارش دفتر ارزيابي خسارت جنگي لهستان ميزان خسارت هاي اين جنگ را 48 ميليارد دلار ارزيابي كرد كه به نرخ امروز 850 ميليارد دلار مي شود.
حزب حاكم «قانون وعدالت» لهستان موسوم به PiS بررسي دوباره خسارت جنگي را در كانون دستور كار برنامه سياسي ناسيوناليستي اش قرار داده است.
مولارچيك گفته است كه گزارش جديد ارزيابي پارلماني در روزهاي آتي به منظور بررسي در اختيار مقام هاي ارشد دولتي از جمله «آندري دودا» رئيس جمهور و «ماتئوش موراويتسكي» نخست وزير قرار خواهد گرفت.
وي خاطرنشان كرد اكنون بايد پرسيد مقامات ارشد به عنوان گام بعدي چه اقدامي را بكار خواهند بست.
اين مقام پارلماني لهستان همچنين گفت كه اين گزارش از اول سپتامبر (شهريور) و به مناسبت هشتادمين سالگرد تهاجم «آدولف هيتلر» (رهبر آلمان نازي) در اختيار عموم قرار خواهد گرفت.
راشاتودي افزود: يونان نيز درخواست غرامت جديد از آلمان به دليل جنايت هاي دوران نازي ها را مطرح كرده است.
پارلمان يونان ماه گذشته به آغاز تلاش هاي ديپلماتيك به منظوراعمال فشار براي دريافت غرامت جنگي از آلمان راي مثبت داد اما برلين بارها با اين خواسته مخالفت كرده و گفته است زمان زيادي از اين مساله گذشته و چنين غرامتي قابل توجيه نيست.
راشاتودي نوشت: با وجود اين كه آلمان اين پرونده را مختومه اعلام كرده اما بعيد به نظر مي رسد كه از اين مساله رها شود زيرا مقامات حزب حاكم لهستان خواستار بحث و گفت وگو براي بازگشايي دوباره اين پرونده هستند.
دسامبر گذشته دودا، رئيس جمهور لهستان در گفت گو با روزنامه «بيلد» آلمان گفت، خسارتي كه آلمان براي اين كشور بر جاي گذاشت، هرگز جبران نشده است.
وي با توجه به ميزان خرابي هاي ورشو (پايتخت لهستان)گفت، موضوع دريافت غرامت عادلانه مساله اي است كه به حقيقت و مسئوليت پذيري مربوط مي شود.
به گزارش ايرنا، در مقابل فشارهاي لهستان براي دريافت غرامت از آلمان، خبرگزاري فرانس پرس روز دوشنبه از تصميم لهستان براي لغو سفر هيات صهيونيستي به اين كشور خبر داد و نوشت: لهستان به دنبال مطرح شدن موضوع غرامت خواهي دوران جنگ جهاني دوم از سوي طرف اسرائيل سفر هيات صهيونيستي به اين كشور را لغو كرد.
وزارت خارجه لهستان با صدور بيانيه اي در اين زمينه اعلام كرد: «لهستان پس از آنكه طرف اسرائيلي در آخرين دقايق بر اين موضوع اشاره كرد كه هيات اسرائيلي در مذاكرات بر مساله مرتبط با غرامت دارايي هاي يهوديان متمركز خواهد شد، تصميم گرفت تا ديدار با مقامات اسرائيلي را لغو كند.»
اروپام**9158 ** 1546