۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸،‏ ۱۰:۰۷
کد خبر: 83313724
۰ نفر
خودروي داخلي با سوخت بالا!

يادداشت مدير مسئول نشريه حديث در تازه ترين شماره آن به موضوع افزايش قيمت بنزين و دلايل اين اقدام اختصاص دارد.

در بخشي از اين يادداشت مي خوانيم اين روزها بحث افزايش قيمت بنزين نقل محافل شده و مسوولين هم براي توجيه كردن مردم از مصرف بالاي سوخت نسبت به كشورهاي ديگر و همچنين قاچاق آن سخن مي كنند.
حال اين سوال مطرح مي شود كه آيا مردم يا همان دارندگان خودرو، بنزين را به جاي آب يا نوشابه مي نوشند؟ اگر چنين است بايد با آنها برخورد شود و سوال ديگر در بحث قاچاق سوخت است و اينكه آيا كساني كه در قاچاق سوخت فعاليت دارند به چه وسيله اي اين سوخت را به كشور همسايه ارسال مي كنند؟ اين قاچاق با يك گالن و يك خودرو كه صورت نمي گيرد! شايد هم به خاطر اين است كه مسوولين براي افراد مرز تعيين شغل ايجاد نكرده اند و اين حركت را ناديده مي گيرند.
چطور است اقدامات داعش كه امان اروپا و آمريكا را بريده و ساير گروه هاي معاند در كشور در نطفه خفه مي شود ولي مسوولين از پس قاچاقچيان سوخت بر نمي آيند.
سخنان شهرداري قزوين مبني بر اينكه سالانه 60 ميليارد تومان براي مديريت پسماند در قزوين هزينه مي شود نيز از ديگر مطالب اين شماره حديث است.
در بخش ديگري از اين نشريه به نقل از مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي قزوين آمده است طرح معافيت مالياتي صنايع در شعاع 120 كيلومتري از نيازهاي ضروري واحدهاي توليدي است.
آغاز آماده سازي فاز سوم آرامستان بهشت فاطمه قزوين، قرارداشتن 113 هزار معلول و مددجوي بهزيستي در نوبت دريافت مسكن و آغاز پرداخت تسهيلات مسكن در بافت فرسوده قزوين از ديگر عنوان هاي اين شماره حديث است.
هفته نامه حديث به مدير مسئولي علي محمد مرادي در قزوين منتشر مي شود.
7388/6012