540 ميليارد ريال اعتبار به طرح هاي آبخيزداري هرمزگان اختصاص يافت

بندرعباس-ايرنا- معاون آبخيزداري اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري هرمزگان گفت: امسال 540 ميليارد ريال اعتبار از محل صندوق توسعه ملي براي اجراي طرح هاي آبخيزداي و آبخوانداري در اين استان اختصاص داده شد.

به گزارش ايرنا، ابراهيم جعفري تختي نژاد روز سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: اين ميزان اعتبارات ملي با توجه به اثر بخشي و اهميت طرح هاي آبخيزداري در راستاي حفاظت خاك، تغذيه سفره هاي آب زيرزميني و ايجاد اشتغال پايدار به هرمزگان اختصاص داده شده است كه براي 29 حوزه و 11 شهرستان اجرا خواهد شد.
وي با اشاره به اين كه جلوگيري از بروز سيلاب ها و فرسايش خاك نيز از ويژگي هاي سازه هاي آبخيزداري است عنوان كرد: 350 ميليارد ريال از محل اعتبارات صندوق توسعه ملي براي طرح هاي آبخيزداري، 65 ميليارد ريال در بخش فني و 45 ميليارد ريال يگان حفاظت منابع طبيعي اختصاص يافته است.
اين مقام مسوول خاطر نشان كرد: در سال جاري طرح هايي در قالب عمليات مكانيكي، بيومكانيكي و بيولوژي در 400 هزار هكتار از زمين هاي ملي استان انجام مي شود.
معاون آبخيزداري اداره كل منابع طبيعي هرمزگان اظهار داشت: در سال گذشته با مشاركت مردم 510 سازه آبخيزداري شامل، دربند و كش بند در بشاگرد اجرا شد كه امسال با افزايش اين تعداد، شاهد نهضت بزرگي در منابع طبيعي خواهيم بود.
وي با بيان شرايط بشاگرد و ضرورت اجراي سازه هاي آبخيزداري در اين شهر اضافه كرد: با توجه به كوهستاني بودن منطقه بشاگرد، باران هاي فصلي رگباري و فقر پوشش گياهي، اين شهرستان نيازمند اجراي دربند و كش بند براي حفظ رسوبات حاصل خيز محصولات كشاورزي است.
تختي نژاد تصريح كرد: اجراي طرح هاي آبخيزداري در منطقه هاي كوهستاني، تنها راه توسعه پايدار روستاها به خصوص بشاگرد و كوهشاه احمدي است.
هرمزگان به لحاظ شرايط اقليمي خاص داراي منابع آبي محدود مي باشد كه بر اين اساس اجراي گسترده طرح هاي آبخيزداري در استان لازم و ضروري مي باشد و اين طرح ها تا كنون در شهرهاي بندرعباس، حاجي آباد، ميناب، رودان، قشم، بشاگرد، بندرخمير، بستك و بندرلنگه اجرا شده است.
9944 /6048