بره زايي ميش هاي ارمني در پارك ملي درياچه اروميه آغاز شد

اروميه- ايرنا- رييس اداره پارك ملي درياچه اروميه گفت: زادآوري قوچ و ميش اصيل ارمني در جزاير پارك ملي درياچه اروميه آغاز شد.

بهزاد شيرپنجه روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: هر سال و در اواسط فصل بهار بره آوري ميش هاي ارمني در سطح جزاير پارك ملي درياچه اروميه و به ويژه جزيره «كبودان» انجام مي شود و گزارش محيط بانان بيانگر آغاز دوباره اين روند در منطقه است.
وي گفت: امسال با بارندگي هاي مناسب ظرفيت آب انبارهاي جزاير پارك ملي به حالت اشباع رسيده و دبي چشمه هاي جزاير نيز افزايش يافته كه در كنار پوشش مطلوب گياهي شرايط براي زيست و زاد و ولد اين نژاد اصيل را مهيا كرده است.
«شيرپنجه» با اشاره به اينكه جزيره كبودان بزرگترين جزيره پارك ملي درياچه اروميه است، بيان كرد: اين جزيره كوهستاني و چشم اندازي استپي دارد و به عنوان يك زيستگاه منحصر به فرد براي زادآوري قوچ و ميش ارمني به شمار مي رود.
رييس پارك ملي درياچه اروميه با بيان اينكه جزيره كبودان داراي بيش از سه هزار هكتار وسعت است، اضافه كرد: اين جزيره به عنوان بخشي از پارك ملي درياچه اروميه تحت مقررات حفاظتي سازمان حفاظت محيط زيست قرار دارد.
وي ادامه داد: پارك ملي درياچه اروميه بزرگترين زيستگاه گوزن زرد وحشي در سطح جهاني و بزرگترين خاستگاه خالص ترين نژاد قوچ و ميش ارمني است.
رييس اداره پارك ملي درياچه اروميه ادامه داد: قوچ و ميش ارمني در ساير جزاير درياچه اروميه از جمله اسپير، اشك و به صورت فصلي نيز در جزيره آرزو زيست مي كند اما زيستگاه اصلي آن در جزيره كبودان به دليل پوشش گياهي مناسب و منابع آبي خوب آن است.
«شيرپنجه» گفت: افزون بر يكهزار و 200 راس قوچ و ميش ارمني در پارك ملي درياچه اروميه زيست مي كنند و در آبان ماه شمارش دوباره اين گونه آغاز مي شود.
به گزارش ايرنا قوچ و ميش ارمني همان گوسفند وحشي است؛ اين نوع گوسفند با چندين نژاد متفاوت از جمله (قوچ اصفهان، قوچ لرستان و قوچ عريان حوالي مشهد) در ايران زيست مي‌كند.
اين گونه 10 تا 13 سال عمر مي كند و به دليل اينكه در زمان هاي گذشته اين نوع گوسفند وحشي در مرز ايران و ارمنستان مي زيست، به قوچ ارمني معروف است.
7125/3072