خلیل آبادی:100هكتار از بافت فرسوده شهرری نیازمند بازسازی است

شهرری- ایرنا- « حسن خلیل آبادی» عضو شورای اسلامی شهر تهران، ری، تجریش و شمیرانات افزود: تاكنون 50 هكتار از بافت های فرسوده شهرری بازسازی شده است و 100 هكتار نیز نیاز به بازسازی دارد.

به گزارش ایرنا، حسن خلیل آبادی شامگاه دوشنبه در سی و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهرستان ری اظهار داشت: اگر برخی محلات قدیمی ری به بهانه تخریب و نوسازی تغییر نمی كرد اكنون این شهر هویت قدیمی و كهن خود را حفظ كرده بود.
وی با بیان اینكه هویت محلات را از بین بردن و شهرك های جدید احداث كردن كار درستی نیست، تصریح كرد: نوسازی بافت های فرسوده این شهر باید با حفظ هویت قدیمی و محلی انجام شود.
عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: با این سبك از ساخت و ساز تعلق پذیری شهروندان به سنت و هویت كاهش می یابد و شهروندان دیگر احساس تعلق به آن مكان را نخواهند داشت و آسیب های اجتماعی و عدم مشاركت های مردمی در مدیریت شهری بروز می كند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع خواهر خواندگی شهر مذهبی ری در یكی از كشورهای جهان گفت: با توجه به انعقاد قرارداد خواهرخواندگی تهران و روم به دنبال یافتن الگوی شهر مذهبی مقارن با شهرری هستیم.
خلیل آبادی افزود: نامگذاری روز ری و ثبت آن در تقویم ملی از دیگر امور مورد توجه و در حال پیگیری به شمار می رود و كارشناسان و اهل دانش و فن می توانند در انتخاب یك مناسبت ارزشمند در راستای نامگذاری روز ری به شورا شهر یاری برسانند.
به گزارش ایرنا، سی و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهرستان ری با حضور حسن خلیل آبادی و حجت نظری از اعضای شورای شهر تهران و تمامی شهرداران و بخشداران روستاها و شهرستان های شهرری برگزار شد.
/6003/1970