پرداخت تسهيلات با موانع قانوني مواجه است

تربت حيدريه- ايرنا- دبير شوراي هماهنگي بانك هاي خراسان رضوي گفت: براي پرداخت تسهيلات با كمبود منابع روبرو نيستيم بلكه با موانع قانوني مواجهيم.

حسن مونسان روز دوشنبه در جلسه كارگروه اقتصاد مقاومتي تربت حيدريه افزود: براي واحدهاي توليدي مصوبه شناور تصويب شده و مقرر شده است براي دريافت سرمايه در گردش به جاي تسهيلات، اعتبار مقطعي دريافت كنند تا مشكل آنها برطرف شود.
وي اظهار داشت: از مجموع 900 هزار ميليارد ريال منابع تاكنون 600 هزار ميليارد ريال تسهيلات به صاحبان واحد هاي توليد و صنعتي استان پرداخت شده است.
وي با بيان اينكه پارسال 82 هزار ميليارد ريال تسهيلات جديد پرداخت شد گفت: جمع پرداختي پارسال 335 هزار ميليارد ريال بود كه از اين مبلغ 82 هزار ميليارد ريال افزايش مصارف بوده و امسال به گونه اي برنامه ريزي كرده ايم كه ميزان مصارف و منابع با هم منطبق باشند و اميدواريم اين رقم به 150هزار ميليارد ريال افزايش يابد.
مونسان با بيان اينكه شبكه بانكي ما دچار بحران ناشي از تحريم ها شده و به تبع آن واحدهاي توليدي ما نيز دچار مشكل شده اند، افزود: اين يك واقعيت است تا پول به شبكه بانكي برنگردد، قادر به پرداخت تسهيلات نيستيم.
وي اظهار داشت: نيازمند يك سند راهبردي در شهرستان ها هستيم تا بدانيم منابع بانكي بايد در كدام حوزه هاي اقتصادي اعم از صنعت، كشاورزي، خدمات يا گردشگري هزينه شود.
مدير امور شعب بانك ملي خراسان رضوي افزود: در عين حال بخش خصوصي بايد بداند طبق قانون چتر حمايتي ما از واحدهاي اقتصادي، شامل واحدهاي توسعه نگر، صادرات محور و دانش‌ بنيان است و تزريق نقدينگي به برخي واحدها در حكم تزريق سم مي باشد.
وي ادامه داد: طبق اعلام جهاد كشاورزي خراسان رضوي اكنون در اين استان با 2 هزار و 800 واحد نيمه تمام، هفت هزار و 800 واحد غير فعال و 520 واحد كشاورزي كه نياز به بهسازي و نوسازي دارند، مواجه هستيم.
فرماندار تربت حيدريه نيز در اين نشست گفت: سند توسعه شهرستان تهيه و نيازمند بررسي مجدد براي عملياتي شدن است كه ظرف يك ماه آينده كارگروهي با حضور مديران مرتبط بخش دولتي، بخشداران، معين هاي اقتصادي، بخش خصوصي، جامعه دانشگاهي، بانكها و افراد آگاه و صاحبنظر برگزار خواهد شد تا برنامه عملياتي كاربردي توسعه شهرستان تدوين شود.
علي رستمي افزود: اكنون 33 طرح سرمايه گذاري در شهرستان شناسايي شده كه در كميته هاي كارشناسي در حال بررسي است.
مدير جهاد كشاورزي تربت حيدريه نيز با بيان اينكه با نوسانات شديد قيمت مواجه هستيم، گفت: برخي طرح ‌ها وقتي به مرحله دريافت تسهيلات مي رسند، كشاورز متوجه مي شود قيمت اقلام مورد نياز گرانتر شده است.
مهدي عباسپور افزود: واحدهاي كوچك دامي و گلخانه ها موتور محركه توليد هستند كه نيازمند حمايت شديد مي باشند و به سرمايه در گردش نياز مبرم دارند.
وي اظهار داشت: در حالي كه كشاورز بايد كار و انرژي خود را صرف زمين كند، توان خود را صرف سيستم اداري و بوروكراسي كرده و به هدر مي دهد.
وي گفت: طرح هايي كه داراي مصوبه ستاد تسهيل شهرستان و استان هستند به خاطر اينكه بانكها از اين مصوبات تمكين نمي كنند، گرفتار دور باطل مي شوند.
رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت تربت حيدريه نيز گفت: پارسال 14 مجوز به ارزش 4700 ميليارد ريال صادر شد كه اين مجوزها مربوط به شركت‌ هاي دانش ‌بنيان، شركت هاي داراي مزيت ‌هاي رقابتي و نيز مراكز توليد بود.
مهدي عباسپور با بيان اينكه در حوزه بازار نگاه ما به بخش خدمات فني و مهندسي است، افزود: درخواست ما اين است كه كارشناس بانكها به نظر كارشناسان كارفرمايان احترام بگذارند و از اتلاف وقت جلوگيري كنند.
مدير امور مالياتي تربت حيدريه نيز گفت: پارسال در حالي كه 300 ميليارد ريال وصولي داشتيم 400 ميليارد ريال پرداختي به ثبت رسيد.
سعيد شمس افزود: سال گذشته 150 ميليارد ريال در بخش ارزش افزوده عوارض و ماليات وصول شد در حالي كه 270 ميليارد ريال استرداد عوارض به سه واحد توليدي بزرگ داشتيم.
حسن خردنيا رئيس اداره تامين اجتماعي تربت حيدريه نيز با بيان اينكه در بخش بخشودگي جرايم تابع قانون هستيم، گفت: بر اين اساس تا 24 قسط معوقه را مي توانيم با كارفرما حل و فصل كنيم اما 36 قسط معوقه بايد در استان و 60 قسط معوقه بايد در تهران پيگيري شود.
رئيس دادگستري تربت حيدريه نيز گفت: دستگاه قضايي از سرمايه ‌گذاري مشروع حمايت مي كند و بر اين اساس تاكنون با دستگاه‌ هاي مربوطه 36 جلسه برگزار كرديم كه نتيجه آن از تعطيلي و بيكاري 700 كارگر جلوگيري و از 35 كارفرما حمايت شده است.
محمد ابراهيم زاده چناري افزود: امروزه بيشتر تمركز ها به سوي بانك ملي است، در حالي كه بايد همه بانك ها يك كاسه شده، اعتبار ويژه اي براي شهرستانها تعريف شود.
در اين نشست نمايندگان بخش خصوصي به بيان مشكلات خود پرداختند.
شهرستان 225 هزار نفري تربت حيدريه در 150 كيلومتري جنوب غربي مشهد قرار دارد.
7079/6121 / 6053