فراخوان سي و يكمين جشنواره استاني تئاتر بوشهر منتشر شد

بوشهر-ايرنا- فراخوان سي و يكمين جشنواره استاني تئاتر بوشهر روز دوشنبه در آييني از سوي دبيرخانه اين جشنواره منتشر شد.

به گزارش ايرنا، مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان بوشهر در اين آئين گفت: جشنواره تئاتر استاني با همكاري اين اداره كل، اداره كل هنرهاي نمايشي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و انجمن هنرهاي نمايشي استان بوشهر در ٢ بخش صحنه اي و خياباني برگزار مي شود.
فاطمه كرم پور بيان كرد: بخش صحنه اي جشنواره با هدف ارتقاي سطح كيفي آثار و ارتباط موثر تماشاگران با آثار نمايشي برگزار مي شود.
وي بيان كرد: گروه هاي شركت كننده بايد از آبان ماه 93 تا شهريور 97 آثار خود را با مجوز 'شوراي نظارت بر تئاتر' در سطح استان روي صحنه برده باشند.
كرم پور يادآور شد: گروه هايي كه از آبان ماه 97 تا خرداد 98 نمايش هاي خود را روي صحنه برده اند تا ١٧ تير سال جاري فرصت دارند تقاضاي حضور در جشنواره را در دبيرخانه ثبت كنند.
وي اظهار كرد: گروه هايي كه از تير تا آخر شهريور 98 نمايش هاي خود را روي صحنه ببرند تا پنجم مهرماه سال جاري فرصت ثبت تقاضاي حضور در جشنواره دارند.
كرم پور يادآور شد: نمايش هاي ارائه شده براي حضور در جشنواره استاني بايد ايراني و نبايد در هيچ جشنواره اي شركت كرده باشند.
وي افزود: به نمايش هاي منتخب براي حضور در جشنواره تئاتر استاني كمك هزينه اجرا پرداخت مي شود.
مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان بوشهر ادامه داد: دبيرخانه جشنواره بخش خياباني را با همكاري و همراهي معاونت امور اجتماعي استانداري و نهادهاي مختلف فرهنگي با رويكردهاي شهروندي (حق و حقوق شهروندي، نقش شهروندان در اداره شهر، بهبود وضعيت شهري و نقش مردم در حفظ بافت قديم) و آسيب هاي اجتماعي (پيامدها و راه هاي پيشگيري از وقوع آن) برگزار مي كند.
كرم پور عنوان كرد: نمايش هاي پذيرفته شده علاوه بر حضور در جشنواره تئاتر استاني بايد بر اساس برنامه ريزي دبيرخانه جشنواره در نقاط مختلف استان اجرا شوند.
وي گفت: ستاد برگزاري جشنواره هيچ تعهدي براي حضور آثار برگزيده اين بخش در جشنواره هاي كشوري ندارد از اين رو گروه هاي خياباني بايد به طور مستقيم در جشنواره هاي تئاتر خياباني مريوان و فجر شركت كنند.
كرم پور يادآور شد: مهلت ثبت تقاضاي آثار صحنه اي مرحله اول ١٥ تير و مرحله دوم پنج مهر و مهلت ثبت تقاضاي آثار خياباني نيز پايان مرداد سال جاري است.
وي گفت: بازبيني آثار هر دو بخش نيمه دوم مهر و برگزاري جشنوار نيز در آبان ماه سال جاري است.
7212/6047/6045